Kvinders symptomer på blodpropper er ofte atypiske

Af: Helse Foto: Adobe Stock

Når det kommer til blodpropper i hjertet, er kvinder i en særlig risikozone, hvor symptomer kan være så atypiske, at selv læger overser dem. Traditionelt associerer man symptomer som kraftige brystsmerter og ubehag, der stråler ud i venstre arm, med en hjerteblodprop. Disse tegn sender øjeblikkeligt et rødt flag op hos både patient og sundhedspersonale. Men for kvinderne er billedet ofte mere komplekst og forvirrende.

Kvindelige hjerteblodprop-patienter rapporterer om en palette af symptomer lige fra smerter i nakke og kæbe til følelser af ekstrem træthed og fordøjelsesproblemer – symptomer, som ikke umiddelbart associeres med hjerteproblemer. Dette fænomen resulterer i, at diagnoser udsættes, hvilket kan have alvorlige konsekvenser.

“Det er afgørende at forstå, at kvinders symptomer på blodpropper kan adskille sig markant fra mænds,” forklarer Henrik Steen Hansen, kardiologisk overlæge på Odense Universitetshospital. “Denne forskel kræver øget opmærksomhed fra både kvinderne selv og sundhedssystemet.”

Læs også: Pas på blodtrykket og forebyg stroke

Interessant er det, at forskellen i symptomer måske til en vis grad kan forklares ved biologien bag. Kvinder er nemlig naturligt beskyttede mod blodpropper gennem deres reproduktive år, takket være østrogen. Men når overgangsalderen indtræder, og østrogenniveauet falder, svinder denne beskyttelse, og risikoen for hjerteblodpropper stiger til samme niveau som mænds.

Til trods for de udfordringer, der følger med diagnosen af blodpropper hos kvinder, er overlevelsesraten efter en hjerteblodprop heldigvis høj – omkring 90% indenfor det første år efter en episode. Behandlingsregimet er universelt og inkluderer livsstilsændringer samt medicinsk intervention.

Læs også: Lev sundt, og forebyg blodpropper i hjertet

Henrik Steen Hansen understreger vigtigheden af, at alle, men især kvinder, er opmærksomme på de mindre kendte symptomer på en blodprop i hjertet. “Jo hurtigere en blodprop opdages og behandles, desto bedre er chancerne for et fuldt recovery. Det starter med bevidsthed og villighed til at handle hurtigt,” afslutter han.