Livet er til sidste åndedræt fyldt med mening

Af: Sognepræst i Marmorkirken i København, Mikkel Wold

Foto: Colourbox

Engang sagde man ofte, at når man er pensionist, skal man nyde sit otium. Otium kommer af latin og betyder fritid eller hvile, en fredelig tilstand i modsætning til den mere hektiske, man har i sit arbejdsliv. Når ordet otium er gledet ud af brug, er det nok fordi pensionist-tilværelsen for de fleste ikke er særlig inaktiv længere.

Glæden ved ”den tredje alder” er stor hos de fleste. Sådan oplever jeg det i al fald ud fra iagttagelser, jeg gør mig som præst i samtaler med dem, der påbegynder pensionistlivet.

Men selv om de fleste glæder sig over den nye livsstil, kan den for andre være lidt af en udfordring. Måske arbejdet har givet en form for mening i livet, som så pludselig ikke er der længere. Har arbejdet fyldt meget, vil arbejdets ophør ofte blive truende for en.

 

Vi skal ikke blot vente på at dø!

I værste fald bliver resten af livet blot en venten på afslutningen. Så er der ikke meget ved at vågne om morgenen. Så skal tiden ”slås ihjel” – forfærdeligt udtryk!

Vi skal hjælpe hinanden med at huske på, at dagene er fyldt med muligheder, der venter på at blive fundet. Livet er til sidste åndedræt fyldt med mening, der venter på at blive realiseret.

Nu er det ikke fordi, jeg tror, at alle råd er lige gode for alle, men nogle råd kan være gode for mange, så her er nogle af de ting, jeg efter snart 25 år som præst har fundet, kan være en hjælp for mange. Det er iagttagelser jeg har gjort mig fra nogle af de gamle, hvis liv har været levet på en måde, der har givet dem en mental og åndelig rigdom og livsglæde.

Det har bestemt ikke været folk, der har været forskånet for modgang eller lidelse. Men det er ting som nedenstående forhold, der har gjort, at de trods lidelsen og modgangen har levet videre og fundet livet godt og indholdsrigt. I gode såvel som dårlige tider.

 

Leveregler med mening

Skrevet op som korte leveregler kunne de formuleres f.eks. sådan her:

  • Lev livet intenst og med taknemmelighed, også i de svære tider. Sorger skal ikke ignoreres, men det skal kilderne til taknemmelighed heller ikke. Fald ikke i bitterhedens fælde.
  • Memento mori – husk du er dødelig, så brug livet nu.
  • Hav blik for, på hvilken måde netop din indsats kan være til hjælp for andre; du kan gøre mere forskel, end du måske tror.
  • Bliv ved med at være nysgerrig og videbegærlig. Mist ikke evnen til at undres over livets vidunderlighed.
  • Hvis du kan, så hengiv dig til noget eller nogen: En person, en opgave, nysgerrigheden, videbegærligheden.
  • Bliv ikke fastlåst i dine holdninger, det er aldrig for sent at blive klogere.
  • Lær at give afkald på det, du ikke længere kan.
  • Uden humor går livet ikke.
  • Lev livet i bevidsthed om, at du er Guds barn. Det er det dybeste livsgrundlag, jeg kender.

 


Holdningerne inden for sundhed er mangfoldige, og ikke alt kan bevises i store undersøgelser. Derfor har Helse inviteret stærke personligheder til at komme med deres syn på sundhedsvæsenet anno 2018. I januar var det sognepræst i Marmorkirken i København og én af landets mest erfarne sjælesørgere, Mikkel Wold.