Lunger er livskvalitet

Af: Carsten G. Johansen

Foto: Scanpix/Iris

– Og der er næsten altid noget, du kan gøre for at styrke dine lunger. Også hvis du allerede er ramt af en lungesygdom som f.eks. KOL.

Mere end 600.000 danskere er hver dag plaget af en kronisk lungesygdom.

De to største lungesygdomme er astma og KOL, som kan have de samme symptomer, men i virkeligheden er meget forskellige. Fælles for begge er dog, at sygdommen påvirker din livskvalitet meget i hverdagen.

Fælles er også, at selvom begge sygdomme er kroniske, kan den syge selv gøre noget for at holde symptomerne på afstand.

– Når man ikke kan helbrede en sygdom, handler det i stedet om at leve godt med sin sygdom, siger Peter Lange, der siden 2011 har været forskningsprofessor ved Københavns Universitet med fokus på forebyggelse af KOL og har mere viden end de fleste på området.

Hans bedste råd til mennesker med åndenød eller vejrtrækningsproblemer er derfor, at man går til sin læge. Her kan man finde ud af, hvad der er galt – og gå i gang med at gøre noget ved det.

– Du skal ikke bare acceptere begyndende kroniske lungesymptomer, som for eksempel hoste og åndenød. Lad lægen afgøre, hvad du skal acceptere at leve med – og hvad der kan gøres noget ved, siger lungeprofessoren, som har sit daglige virke på Institut for Folkesundhedsvidenskab og på Herlev Hospital.

Tobak er lungernes fjende nr. 1

Når det handler om kroniske lungesygdomme, er der fortsat ét råd, som er vigtigere end alle andre. Du har sikkert også allerede gættet det: Drop tobakken. Rygning er langt den vigtigste årsag til, at vi udvikler KOL. Rygning er ikke selve årsagen, når vi udvikler astma – men tobak gør bestemt ikke din livskvalitet som astmapatient bedre. Rygning betyder, at forløbet af astmasygdom bliver langt alvorligere .

– Rygestop er den vigtigste primære forebyggelse imod KOL – altså forebyggelse imod, at du bliver ramt af sygdommen, slår Peter Lange fast.

Og rygestop gælder ikke kun patienten selv. Det gælder også mor og far. Hvis du er vokset op med dårligt indeklima – især indendørs rygning og dårlig udluftning – bliver dine lunger mere modtagelige for at udvikle KOL senere i livet.

Det samme gælder, hvis du som barn har gentagne lungeinfektioner. Dine lunger bliver mindre og dårligere end gennemsnittet, og dermed har du større risiko for at udvikle KOL. Især naturligvis hvis du ryger. Risikoen stiger, efterhånden som du bliver ældre.

– KOL kan i virkeligheden beskrives som en alt for tidlig aldring af lungerne. Gennemsnitsalderen for en KOL-diagnose i Danmark er ca. 68 år. De fleste som får KOL skal leve med sygdommen i mange år, eftersom vi er blevet dygtigere til at behandle andre tobaksrelaterede sygdomme som hjertesygdom og en lang række kræftsygdomme, siger Peter Lange.

Frem med svedebånd og kalorietæller

Lad os kort opsummere: Rygestop er altid godt for dine lunger. Hvis du går rundt og hoster eller hiver efter vejret, skal du lade din læge kigge på dig.

Stiller lægen en diagnose, som hedder astma, har du udsigt til markant bedring. Nutidens astmamedicin er virkelig effektiv, og den tillader de allerfleste at leve et liv stort set uden anfald og uden betydende daglige symptomer.

En KOL-diagnose er værre, fordi den betyder, at dine lunger er delvist nedbrudt. Ødelæggelsen sidder både i luftvejene, men også i de såkaldte alveoler, som er de små lungeblærer, hvor iltoptagelsen finder sted. Vi kender i dag ikke nogen metode til at genskabe nedbrudte alveoler.

Men der er stadig meget, du selv kan gøre. Du skal stoppe med at ryge, og du skal tage din medicin på præcis den måde, som lægen har instrueret dig i. Det gælder for både astma- og KOL-patienter.

– Vi har igennem de sidste 20 år fået en meget bedre dokumentation for, at du har gavn af fysisk træning og en fornuftig kropsvægt. Når du har en stærk krop med god kondition, og du hverken er over- eller undervægtig, er du bedst rustet til at modstå alle typer sygdom. Også kroniske sygdomme som astma og KOL, forklarer professor Peter Lange.

For astma og især for KOL gælder det, at når du bliver ramt af en lungeinfektion, som for eksempel akut bronkitis eller influenza, forværrer det din tilstand. Så jo mere stærk og rask, du er, jo mindre tager dine kronisk syge lunger skade.

Livskvalitet i alderdommen

Mange år i sundhedssystemet har lært Peter Lange, at vi mennesker ønsker at have et godt liv. Og, at vores ønskesedler bliver længere.

– De krav, vi som mennesker stiller til vores livskvalitet, er blevet større og større. Vi har en forventning om, at lægen kan hjælpe os til at leve uden sygdom, og lægerne bliver også dygtigere hele tiden. Men når det gælder lungesygdom, kan vi også gøre en hel masse selv, og det er der mange gode grunde til, siger Peter Lange.

Det er nemlig sådan, at kroniske sygdomme ofte følges ad i forudsigelige mønstre.

Mange mennesker med astma udvikler problemer med overvægt. Overvægt medfører, at lunger bliver klemt sammen og kan også skabe problemer med f.eks. reflux (opstød på grund af tilbageløb af mavesyre i spiserøret), som forværrer astmasymptomerne i en ond cirkel.

Mennesker med KOL udvikler ofte hjertesygdomme, ligesom de ofte har problemer med over- eller undervægt. Begge lidelser svækker evnen til at leve et godt liv med KOL.

Motion, vægtkontrol og rygestop i kombination med medicin er også den bedste måde at forebygge overvægt og hjerteproblemer.

– Forskningen er i disse år i gang med at kortlægge forløbet af KOL igennem hele livet. Mange forskellige faktorer ser ud til at have betydning i barndommen, og måske kan vi om få år tilbyde en meget mere målrettet og individuel behandling.

– Men når vi tager i betragtning, at gennemsnitsalderen stiger, og at vi samtidig har stigende forventninger til vores livskvalitet i alderdommen, er anbefalingen enkel: Du skal holde dig aktiv, kontrollere din vægt og droppe tobakken. Sådan holder du dine lunger stærke længst muligt – og i øvrigt også resten af din krop, siger lungeprofessor Peter Lange.


Lungesygdom i Danmark

320.000 mennesker lider af KOL. Halvdelen ved det ikke selv.

100.000 tager medicin imod KOL.

Ca. 325.000 voksne lider af astma. Over halvdelen er ikke selv klar over, at deres åndenød skyldes astma.

Kilde: Lungeforeningen