Mangel på B12-vitamin er blevet udbredt

Af: Malene Tonnung

Foto: Scanpix/Iris

Til gengæld viser forskning, at tilskud med B12-vitamin i nogle tilfælde kan erstatte injektioner ved lægen. Det er både billigere for samfundet og lettere for de dele af befolkningen, der er i risikogruppen.

Mindst 15 pct. af de ældre mangler B12-vitamin i følge Patienthåndbogen. Og selvom vi sjældent ser os som et land, hvor vitaminmangel er et problem, kan netop B12-vitamin give udfordringer for bestemte grupper: ældre, vegetarer og veganere, personer med tarmsygdomme eller patienter, som indtager medicin, der hæmmer optagelsen af B12 fra tarmen.

Hos ældre skyldes B12-vitamin-mangel primært nedsat optagelse, hvorimod det for vegetarer og andre skyldes mangel på vitaminet i kosten, da animalske produkter er en stor kilde til B12-vitamin.

Selve B12-vitaminet – som i f.eks. BioActive B12 – fremstilles af bakterier, så der er som udgangspunkt intet i vejen for, at vegetarer og veganere kan supplere kosten med et tilskud.

Tabletter virkede også ved nedsat optagelse

Til gengæld har man længe brugt regelmæssige indsprøjtninger med en høj dosis af vitaminet som standardbehandling af den gruppe, der lider af nedsat optagelse af B12.

Men nu har både forskning og klinisk erfaring vist, at et dagligt tilskud i tabletform i mange tilfælde kan være lige så effektivt.

I undersøgelser fra 1991 og igen 2003 fandt forskere ud af, at tilskud med mindst 1000 mikrogram B12 kunne give den optagelse af vitaminet, som er nødvendigt for at opretholde de stofskiftefunktioner, som B12 er så vigtig for. Også selvom tyndtarmens slimhinde ikke var intakt (og altså dermed årsag til den manglende optagelse fra kosten).

Forskerne konkluderede, at 1000 mikrogram B12 indtaget som tabletter er en effektiv vedligeholdelsesterapi for B12-mangel uanset årsag.

Billigere end injektioner

En canadisk undersøgelse har vist, at mens udgiften til B12-indsprøjtninger løb op i 25 mio. dollars over 5 år, ville en tilsvarende udgift ved at skifte ud med stærke B12-tabletter i 5 år til samme antal patienter koste 7,4 mio. dollars. Jo færre konsultationer, desto færre udgifter, konkluderer artiklen.

Ikke alle sundhedsmyndigheder er dog lige overbevist om, at B12-tabletternes effektivitet er godt nok dokumenteret. B-12 Instituttet i Holland anbefaler, at man ikke tager B12-tabletter uden at få målt indholdet i blodet.

Det handler i sidste ende om, hvorvidt patientens symptomer forsvinder eller ej. Der er eksempler på personer, der ikke har haft gavn af tabletbehandling. Andre har behov for en højere tabletdosering end de 1000 mikrogram. Og i nogle tilfælde har en kombination af injektioner og tabletter givet det bedste resultat.

 


 

Kort om B12-vitamin

Mangel på B12-vitamin medfører sygdommen perniciøs anæmi, hvor man får svær blodmangel, skader på nervesystemet med føleforstyrrelser og eventuel psykisk sygdom. Man snakker om, at manglen i nogle tilfælde hos ældre giver såkaldt falske demenssymptomer.

Når man tager et bestemt B-vitamin, er det altid godt at supplere med et helt B-kompleks, da vitaminerne understøtter hinanden.

 


 

Kilder:

Patienthåndbogen, sundhed.dk

van Walraven C, et al. Vitamin B12 injections versus oral supplements. How much money could be saved by switching from injections to pills? Can Fam Physician. 2001; 47: 79–86.

Nyholm E, et al. Oral vitamin B12 can change our practice. Postgrad Med J. 2003;79(930):218–19.

https://b12-institute.nl/caution-note-about-oral-supps/

Schijns W, et al. Efficacy of oral compared with intramuscular vitamin B-12 supplementation after Roux-en-Y gastric bypass: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2018;108(1):6-12.