Mindre børneastma med fiskeolie-tilskud

Af: Carsten G. Johansen

Foto: Shutterstock

Forskningen leder fortsat efter den udløsende faktor for børneastma. Men der er fundet et middel til at reducere sygdommen. Hvis moren spiser fiskeolie-tilskud i sin graviditet, reduceres barnets astmarisiko markant.

Antallet af børn med astma er stigende. Ingen forskning har indtil videre dokumenteret årsagen. Derfor er det også svært at lede efter en kur, som kan stoppe udviklingen.

Og dog.

For én ting er bevist – endda i et meget grundigt, dobbeltblindet studie på Dansk BørneAstma Center: Med et solidt indtag af fiskeolie giver en gravid kvinde sit eget barn en meget bedre mulighed for at undgå astma.

– Gravide kvinder, som tager tilskud af fiskeolie, reducerer riskoen for, at deres barn får astma. Faktisk nedsættes risikoen med så meget som en tredjedel. Det er meget markant, forklarer professor Hans Bisgaard, overlæge og leder af Dansk BørneAstma Center, der stod i spidsen for forskningsprojektet, hvis resultater blev offentliggjort i det anerkendte New England Journal of Medicine i december 2016.

Børnene i projektet blev fulgt, til de var 5 år, og resultaterne var meget entydige. Gruppen, hvis mødre fik placebomedicin under graviditeten, havde en tredjedel større risiko for at udvikle astma eller astmatisk bronkitis i sammenligning med børn af de mødre, som indtog fiskeolie-tilskud.

Fiskeolie er en meget vigtig del af vores ernæring, og forskningsresultaterne fra Dansk BørneAstma Center tydede på, at risikoen for børneastma var størst hos de børn, hvis mødre havde det mindste indtag af fiskeolie igennem kosten.

Eneste evidens i forebyggelsen

Børn kan dyrke motion, gå tidligt i seng og spise mange grøntsager. Det har de altid gavn af. Men når det gælder astma, kendes der ikke nogen sammenhæng med disse gode råd.

– Fiskeolie-tilskud til de gravide mødre er det eneste, vi har evidens for i astmaforebyggelsen, slår Hans Bisgaard fast.

Forebyggelse er altså det vigtigste tema hos eksperterne på Dansk BørneAstma Center. Behandlingen af børn, som får konstateret astma, har været den samme gennem efterhånden 20 år.

– Børnene med astma skal undgå tobaksrøg, de skal tage deres medicin og være aktive sammen med deres kammerater. Faktisk skal de leve et liv helt som andre børn, konstaterer Hans Bisgaard, som med sin forskning selv var med til udvikle inhalationsspray til astma.

Mere forskning på vej

Fiskeolie til gravide er endnu ikke en del af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, da de ønsker at se flere lignende studier, som kan bekræfte resultaterne fra Dansk BørneAstma Center, før de ændrer anbefalingerne.

En international forskergruppe med Hans Bisgaard i spidsen modtog i slutningen af 2018 et legat på 2 mio. dollars fra National Institute of Health, USA. Støtten giver forskerne mulighed for at studere de bagvedliggende mekanismer for effekten af fiskeolie-tilskud i graviditeten.