Multisygdom: En alvorlig udfordring for folkesundheden

Af: Magasinet Helse Foto: Adobe Stock

Multisygdom, hvor en person lider af to eller flere sygdomme samtidigt, er en stigende sundhedsudfordring i Danmark. Op mod en tredjedel af danskerne oplever denne tilstand, som ikke kun reducerer livskvaliteten markant, men også øger risikoen for hyppige hospitalsindlæggelser og tidlig død. Socialt udsatte personer rammes særlig hårdt, hvilket skaber ulighed i sundhed.

Sundhedssystemet i Danmark er primært designet til at håndtere enkeltsygdomme, og det betyder, at mennesker med multisygdom ofte får usammenhængende behandling. Dette fører til risiko for uønskede følgevirkninger og lægger et stort pres på samfundsøkonomien, da disse patienter står for en betydelig del af konsultationerne hos praktiserende læger. Det skriver Magasinet Helse.

Læs også: Multiresistente bakterier risikerer at blive fremtidens største dræber

Der er behov for en grundlæggende omlægning af sundhedssystemet for effektivt at imødekomme multisygdom. Nogle af de foreslåede løsninger omfatter at sætte patienten i centrum, sikre sammenhæng på tværs af forskellige sektorer og fokusere mere på forebyggelse. Derudover er der forslag om at prioritere fysisk træning og øge forskningen i effektive behandlinger af multisygdom.

At håndtere multisygdom kræver en samlet indsats fra både sundhedsvæsnet og det politiske niveau. Fremtiden byder på store udfordringer, men også muligheder for at forbedre livskvaliteten for mange danskere gennem bedre og mere sammenhængende sundhedspleje.