Mundslimhinden undersøges til tand-eftersynet

Af: Kirsten Holdorf, tandplejer

Foto: Shutterstock

De fleste af os går regelmæssigt til tandeftersyn, men hvad man ofte ikke bemærker er, at ved dette tjek laves også en undersøgelse af slimhinden.

Som tandplejer/tandlæge er man uddannet til at registrere forandringer i tænder og tandkød samt forandringer i mundens slimhinder. En sund slimhinde er glat og blank i overfladen, men flere ting kan påvirke mundslimhindens struktur. Eksempelvis kan et stort forbrug af tobak, snus, alkohol, medicin, allergi, vitaminmangel etc. ændre slimhindens udseende, hvilket kan være blandt de første faresignaler om, at mundhulen og kroppen er ude af balance.

Lichen Planus – en kronisk bindevævssygdom i hud og slimhinder

Der er mange sygdomme, som ses tidligt på mundslimhinden. En af disse er slimhindeforandringen, Lichen Planus. Det er en forandring, som ofte ses som et hvidt mønster, der kan forekomme overalt på mundens slimhinde. Ofte viser forandringen sig først efter 40-års alderen.

Tilstanden kan give en sviende og brændende fornemmelse ved indtagelse af f.eks. stærk mad, varm mad, rødvin eller andre fødevarer, og hvis det sidder på gummen kan man opleve smerter ved tandbørstning. Der findes ingen behandling af Lichen Planus, dog kan den symptombehandles. Hvis der er mistanke om mundhulecancer, kan der tages en prøve af forandringen for videre udredning.

Man formoder, at kun ca. 5 pct. af alle slimhindeforandringer, med diagnosen Lichen Planus, udvikler sig til mundhulecancer, men det er vigtigt at holde øje med slimhindeforandringer ved ethvert tandeftersyn. Dertil er det også vigtigt, at man reagerer, hvis der opstår symptomer som smerte, tydelig forandring eller sårdannelse. Det er dog helt almindeligt, at tilstanden ændrer sig løbende. Lichen Planus kan helt forsvinde eller pludselig opstå andre steder i mundhulen.

Tilstanden er det man i fagsprog kalder idiopatisk, hvilket vil sige, at der er ingen forklaringer på, hvorfor Lichen Planus opstår. Dog kan forandringerne være mere tydelige ved kroner, broer og andre fremmede materialer i mundhulen og kan derfor godt være en form for allergisk reaktion. Flere med tilstanden oplyser også, at der er forskellige fødevarer, som eksempelvis tomater, stærk mad og andet, som kan få deres Lichen Planus til at blusse op.

Læs også: Hold balancen – og undgå sygdomme i tænder og tandkød

Undgå sygdomme i tænder og tandkød

Forstadier til kræft

Lichen Planus kan i sjældne tilfælde være et forstadie til kræft, men der er også andre former for slimhindeforandringer, som kan være tegn på kræft. Det kan bl.a. være smerter, der stråler ud i kæbe eller helt op i øret – sår, der ikke vil hele, symptomer ved tygning, hævede lymfeknuder på halsen, tandproteser, der ikke længere passer, hævelser på slimhinden, etc.

Når din tandplejer eller tandlæge opdager disse forandringer ved tandeftersynet, vil du blive henvist til udredning, og evt. behandling på kæbekirurgisk afdeling. For at stille diagnosen vil man typisk tage en biopsi/vævsprøve af forandringen.

Der er de seneste år set en stigning i forekomsten af mundhulecancer. Årsagen kendes ikke præcist, men man kan dog konkludere, at der findes flere faktorer, som giver øget risiko for udvikling af kræft i mundhulen – det kan f.eks. være et højt indtag af alkohol, rygning eller brug af snus gennem længere tid.

Infektion med HPV (Humant Papilloma Virus) antages også at være en væsentlig årsag til stigningen i forekomsten af mundhulecancer, og netop derfor er drenge i aldersgruppen 12-18 år også kommet med i HPV vaccinationsprogrammet.

Heldigvis er de fleste forandringer i mundslimhinden helt ufarlige og udvikler sig aldrig til kræft. Dog er det stadig vigtigt at holde øje med de forandringer, der har risiko for at udvikle sig til kræft, så man kan skride ind med den rette behandling i tide, inden sygdommen er for fremskreden.

Derfor holder tandlægen/tandplejeren ikke kun godt øje med dine tænder, men også med din mundslimhinde, når du er til eftersyn.

Læs også: Tænder og mund under og efter kræftbehandling