Svagsynshjælp: Når briller ikke er nok

Af: Øjenforeningen

Foto: Øjenforeningen

Briller kan afhjælpe langt de fleste synsproblemer. Men nogle gange er de ikke tilstrækkelige til, at man kan klare sine synsbehov. Sker det, er man blevet svagsynet – og har måske behov for svagsynshjælp.

Flere øjensygdomme kan gøre dig svagsynet. Det gælder for eksempel AMD, grøn stær og diabetisk øjensygdom. Det er sygdomme, der rammer bredt og stiger i hyppighed med alderen, hvorfor størstedelen af alle svagsynede er over 70 år.

Den mest udbredte øjensygdom

AMD er den mest udbredte øjensygdom. Flere skøn peger på, at hver tredje dansker over 70 rammes af AMD i forskellig grad. Men hvor øjenlægerne tidligere stod magtesløse, har forskning ført til, at vi i dag kan opdage, behandle og bremse udviklingen af sygdomme, der tidligere med sikkerhed førte til blindhed.

Derfor er der i dag færre, der bliver blinde. Samtidig må flere indstille sig på at leve med et nedsat syn og evt. have svagsynshjælp.

Der er svagsynshjælp at hente

Desværre tror mange, at de må lære at leve med nedsat syn, der besværliggør selv helt simple dagligdagsopgaver som for eksempel læsning. Men det er langt fra altid rigtigt. Over hele landet samarbejder øjenlæger med optometrister og specialuddannede synskonsulenter om det, man kalder optisk rehabilitering.

Hos regionens synsrådgivning optimerer man det resterende synspotentiale, der er med til at sikre, at man igen kan udføre almindelige dagligdags opgaver. Hjælpemidler spænder fra en simpel lup med indbygget lys, til mere forfinede elektroniske apparater, der kan læse tekst op. Man kan selv opsøge synsrådgivningen eller blive henvist af sin øjenlæge.

 

Læs også Øjenforeningens brochure om svagsynshjælp, hvis du vil vide mere. Du finder den på ojenforeningen.dk

 


 

Tre ting til svagsynshjælp

Ligesom med resten af kroppen, påvirkes også øjet af alderen. For eksempel mister øjets linse, der hjælper os med at stille skarpt på forskellige afstande, noget at sin evne til at krumme, og vi har pludselig brug for læsebriller, der forstørre teksten.

Udover forstørrelse hjælper også mere lys og øget kontrast. En gammel huskeregel siger, at når man er 30 år, har man brug for 30 watt i pæren. Når man er 60 år, har man brug for 60 watt i pæren, for at kunne se det samme …

 

HUSK!

Langt de fleste synsproblemer kan kureres med briller. Men kan optikeren ikke få en til at se normalt, skal man altid søge øjenlæge!