Når kroppen siger STOP!

Af: Jeanne Fløe

Foto: Shutterstock

Symptomer fra mave og tarm som hyppige løse afføringer. Diarré eller forstoppelse. Mavesmerter og oppustethed. Spændings- eller tyngdefornemmelse i maven. Sure opstød og kvalme. En brændende fornemmelse i brystet eller den øverste del af maven. Symptomer så voldsomme, at tanken naturligt for mange går på, at det må være symptomer på alvorlig fysisk sygdom.

Og alvorligt er det. Bare i en meget bredere forstand end den klassisk medicinske, hvor der er en tendens til at opfatte krop, psyke og sociale omgivelser som tre adskilte dele, der ikke har ret meget med hinanden at gøre. Nyere forskning viser, at det ikke giver mening at tænke så snævert. Der må tænkes bredere, da såvel biologiske, psykologiske og sociale faktorer gensidigt influerer på hinanden. Og hvor månedens tema er mave/tarm sygdomme som eksempelvis colitis og crohn, så er én af de mest udbredte mave/tarm lidelser funktionelle mavesmerter.

Funktionelle lidelser er en samlebetegnelse for sygdomme eller tilstande uden påviselig fysisk årsag. Det betyder ikke, at der ikke kan indgå fysiske faktorer, men blot at ætiologien er vanskelig at rumme i den fremherskende traditionelle medicinske forståelsesramme. Den medicinske forståelsesramme reducerer lidelse og funktionshæmning til objektiv sygdom og patofysiologiske processer.

Alle, der har været lidt nervøs til eksamen, ved, at det sætter sig promte i maven. Og vi kender alle udtrykket ”skide grønne grise” som udtryk for, at man er nervøs. Ligeså snart eksamen er veloverstået, forsvinder de kropslige signaler igen helt af sig selv. Det bliver først til en lidelse, når symptomerne af den ene eller anden årsag ikke stopper igen efter den udløsende begivenhed.

Funktionelle lidelser er en gruppe af sygdomme, hvor man har fysiske symptomer, som gør det svært at fungere i hverdagen.

Vi er blevet meget klogere de senere år, men vi forstår endnu ikke helt det komplekse samspil af faktorer i funktionelle lidelser.

Men man taler mere og mere om, at man kan forstå det som en sygdom, hvor hjernen og kroppen af forskellige årsager er overbelastet og ikke fungerer normalt. Kroppen er i en form for alarmtilstand.

Funktionel lidelse har været en meget udskældt diagnose. Netop fordi vi har tradition for at adskille det fysiske fra det psykiske tænker mange, at hvis ikke der kan påvises en egentlig fysisk sygdom bag symptomerne, så er det bare psykisk. Og man kan næsten fornemme en opfattelse af, at der er tale om indbildte symptomer, og at smerterne ikke er ægte. Ved funktionel lidelse er symptomerne reelle og plagsomme.