Når det bliver svært selv at børste sine tænder rene

Af: Af: Tandplejer Merete Valentinus, Danske Tandplejere, ansat i Special- og Omsorgstandplejen ved Københavns Kommune

Foto: Scanpix/Iris

Tænder og mundhule er et område af kroppen, som hyppigt forsømmes i forbindelse med sygdom og alderssvækkelse. Det skader ikke kun tænderne. Utilstrækkelig mundhygiejne kan forværre en lang række sygdomme og dermed føre til yderligere svækkelse af helbredet.

I de seneste år har en lang række undersøgelser vist, at infektioner i munden influerer på det almene helbred. Bakterier fra tandkødslommerne kan sprede sig til resten af kroppen via blodbanen. Det er derfor af stor betydning for det almene helbred at rette opmærksomhed mod mundhulens sundhedstilstand.

Egne, naturlige tænder skal plejes dagligt

Ældre i dag bevarer flere af deres naturlige tænder end før (færre har helproteser), og udviklingen i tandsundheden i Danmark har betydet, at mange af os med rette kan forvente at bevare et funktionsdygtigt tandsæt livet igennem baseret på vores egne naturlige tænder.

Det er forbundet med stor livskvalitet at have sine egne tænder at tygge med, men hvis tænderne ikke får den rette pleje, vil et ellers velholdt tandsæt, i løbet af kort tid blive påvirket af utilstrækkelig mundhygiejne.

Tandbørstning kræver finmotorik

Sunde tænder og mund fordrer, at der dagligt udføres en grundig og systematisk mundpleje, hvor tænder og mundhule rengøres. Det kræver systematik og god finmotorik at børste sine tænder helt rene. Børsten skal føres rundt på alle tandflader med små gnubbebevægelser, eventuelle proteser, tunge og slimhinder skal rengøres.

Med alderen opstår der ofte folder og riller i tungens overflade, hvor madrester og belægninger af bakterier kan hobe sig op, og hvis der er nedsat funktion i ansigtsmuskulaturen pga. demenssygdom, sarkopenia (tab af muskelmasse) og ved mundtørhed, er det ofte et problem, at der ophobes føderester i mundhulen.

Utilstrækkelig mundhygiejne kan i løbet af nogle uger eller måneder medføre skader i tandsættet i form af cariesangreb (huller i tænder), svampeinfektioner og betændelse i tandkødet. Ubehandlet kan disse tilstande føre til tandtab, smerter, tyggeproblemer, underernæring og nedsat livskvalitet. Dertil kommer, at f.eks. diabetes kan blive svær at regulere, hvis der er en infektion i kroppen, ligesom der kan opstå forøget risiko for hjerte-kar-sygdomme m.v.

På tandklinikken kan tandplejeren vejlede i, hvordan tandsundheden kan bevares bedst muligt i forskellige situationer. I nogle situationer kan hjælpemidler være med til at løfte opgaven. I andre situationer kan det være relevant at drøfte situationen med hjemmeplejen i sin kommune.

Brug for hjælp til tandbørstningen

Personer, der har brug for hjælp til den personlige pleje har som regel også brug for hjælp til at varetage mundhygiejnen. Dette bør der naturligvis tages højde for ved visitation til hjemmepleje i kommunalt regi.

Som pårørende kan det virke mere overkommeligt at hjælpe en pårørende med en hårvask eller et bad end at hjælpe med tandbørstningen. Mundhulen og ansigtet er en meget privat del af kroppen for de fleste af os. Det er mindre grænseoverskridende at få vasket sit hår end at få børstet sine tænder af andre.

Dertil kommer, at det er en vanskelig opgave at børste tænder på andre. Det kræver et samarbejde, der i forskellige situationer kan være vanskeligt at etablere, og det kræver, at den person, der børster, har viden om mundhulens anatomi og børsteteknikker. Det kræver hjælp fra sundhedsprofessionelle.