Næsten alle børn i danmark følger vaccinationsprogram

Af: Pia Smith Baun

Foto: Adobe Stock

Danmark oplever en høj tilslutning til børnevaccinationsprogrammet, hvor næsten alle børn bliver vaccineret mod forskellige sygdomme som difteri, stivkrampe, kighoste, polio og Haemophilus influenza type b. Ifølge årsrapporten for børnevaccinationsprogrammet modtager 97 procent af danske børn vaccinationer.

Det skriver Sundhedsstyrelsen, hvor de fremhæver den generelt høje tillid, forældre i Danmark har til vaccinationsanbefalingerne. Enhedschef Kirstine Moll Harboe udtaler:

Forældre i Danmark har generelt høj tillid til vores anbefalinger om vaccination, og det er en tillid, vi er stolte af og som vi fortsat arbejder for at værne om.

Derudover har MFR-vaccinationen, der beskytter mod fåresyge, mæslinger og røde hunde, en tilslutning på 94 procent, hvilket er et skridt i den rigtige retning for at opretholde en sund befolkning.

Det seneste år har vist, at vaccinationerne spiller en afgørende rolle i at forhindre udbrud af sygdomme som mæslinger og polio både nationalt og internationalt. Derfor giver det mening at fastholde en høj tilslutning til vaccinationsprogrammet.

Det skriver Sundhedsstyrelsen, hvor de også deler erfaringer om initiativer, der har bidraget til at højne tilslutningen til vaccinationsprogrammet, herunder samarbejder med organisationer og oplysningstiltag rettet mod minoritetsetniske grupper.