Ny diabetesmedicin mindsker risikoen for hjerte-død

Af: Helse-redaktionen

Foto: Scanpix/Iris

Ca. halvdelen af alle dødsfald blandt type 2- diabetespatienter skyldes hjertekarsygdom. Det viser nye forskningsresultater, som i juni i år blev præsenteret på den amerikanske diabeteskongres, American Diabetes Association. Ny medicin kan reducere risikoen betydeligt.

Helt nye forskningsresultater baseret på danske, svenske og norske patientregistre blev her i sommer offentliggjort på den amerikanske diabeteskongres, American Diabetes Association. Den nye forskning afslører for første gang forskel i risiko for hjertekarsygdom og dødsfald mellem type 2 diabetespatienter, der får forskellig behandling. Ca. 290.000 danskere har type 2-diabetes.

Omkring 50 pct. af alle dødsfald hos patienter med type 2-diabetes er forårsaget af hjertekarsygdom, og derfor kan det nye forskningsstudie, CVD-REAL Nordic få stor betydning, vurderer flere kilder.

Registre afslører virkning af diabetesmedicin

– Takket være de unikke muligheder, vi har for registerforskning i Danmark, Norge og Sverige – kan vi for første gang observere, hvorvidt der er forskelle i dødsårsager – kardiovaskulære årsager som blodprop i hjertet eller hjernen  – sat overfor brug af forskellige typer af diabetesmedicin, forklarer Frederik Persson, seniorforsker på Steno Diabetes Center Copenhagen og medlem af den videnskabelige komité for den nordiske del af CVD-REAL.

Resultaterne fra det nye CVD-REAL studie viser, at den nyeste klasse af diabetesmedicin, SGLT-2 hæmmerne, er forbundet med lavere risko for hjertekarsygdom og død. SGLT-2-hæmmere er bl.a. særlige ved, at de virker ved at øge sukkerudskillelsen via urinen. Studiet viste, at SGLT-2-hæmmere var forbundet med 47 pct. lavere risiko  for dødsfald pga hjertekar-sygdom, en 49 pct. reduktion i risikoen for død uanset årsag samt en 30 pct. lavere risiko for hospitalsindlæggelse pga hjertesvigt sammenlignet med anden type-2 diabetesmedicin.

Diabetesmedicin hjælper før hjertesygdom

-Det er ret interessante resultater. Dog er det vigtigt at huske, at der er tale om et observationsstudie, men det synes at bekræfte et tidligere randomiseret forsøg, hvor behandling med SGLT-2-hæmmere viste sig at være forbundet med lavere risko for hjertedød og blodprop i hjertet. Nu ser det endda ud til at gælde også for patienter med type 2-diabetes, der ikke har hjertesygdom i forvejen, siger Frederik Persson.

Den nordiske del af CVD-REAL-studiet omfatter 91.320 patienter, heraf 29.968 patienter i Danmark, som var i blodsukkersænkende behandling i perioden 2012-2015.

Analysen blev udført ved hjælp af anonyme patienttal fra Danmark, Sverige og Norge.

 


Hjertekar-sygdomme og diabetes 2 hænger sammen

Mennesker med type 2-diabetes har to til tre gange højere risiko for at udvikle hjertesvigt og er i øget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde. Ca. 50 pct. af alle dødsfald hos mennesker med type 2-diabetes er forårsaget af hjertekarsygdom.

 


 

Om CVD-REAL

Et internationalt observationsstudie, der omfatter seks lande – Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland og USA.

Formålet med studiet er primært at vurdere risikoen for hjertekarsygdomme, hospitalsindlæggeæse pga hjertesvigt og død uanset årsag – hos patienter med type 2-diabetes, som behandles med en mere moderne gruppe af diabetesmedicin, kaldet SGLT-2-hæmmere.

CVD-REAL er det første store internationale observationsstudie af sin art og omfatter mere end 300.000 patienter, hvoraf 87 pct. ikke havde kendt hjertekar-sygdom.

 


 

SGLT-2-hæmmere

Forxiga (dapagliflozin) er det første lægemiddel, der er godkendt i en gruppe af diabetes-lægemidler, kaldet SGLT-2-hæmmere.

I dag er er to andre godkendte lægemidler i samme gruppe. Jardiance (empagliflozin) og Invokana (canagliflozin.)

SGLT-2 er det vigtigste transport-protein for natrium-glukose i nyrerne, og ved selektivt at hæmme dets aktivitet øges sekretion af glykose fra kroppen.