Ny forskning: Sukkerindtag knyttes til angst og depression

Af: Martin Hansen

Foto: Shutterstock

Nye studier belyser de potentielle skadevirkninger, som et højt sukkerforbrug kan have på mental sundhed, særligt blandt mænd.

Forskningen, der er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift ‘Scientific Reports’, har fundet en markant sammenhæng mellem forbrug af sukker og øget risiko for at udvikle angst og depression.

Denne sammenhæng er mest udtalt hos mænd, der indtager mere end 67 gram sukker dagligt, hvor risikoen for mentale lidelser stiger med 23% over en femårsperiode.

Det skriver PsyBlog.

I Storbritannien ligger det gennemsnitlige daglige sukkerindtag for mænd på 68,4 gram, mens det i USA er endnu højere med ca. 77 gram. Disse tal overstiger det niveau, som studiet identificerer som risikabelt, hvilket rejser spørgsmål om folkesundheden og nødvendigheden af politiske tiltag.

Studiet blev ledet af Ms. Anika Knüppel fra University College London og er blandt de første til at vise, hvordan kost, og især sukker, kan spille en rolle i udviklingen af mentale sundhedsproblemer.

Forskningen peger på, at mænds mentale sundhed kan være særligt sårbar over for de skadelige effekter af sukker, hvilket ikke synes at gælde for kvinder. Årsagen til denne forskel er stadig uklar, og yderligere forskning er nødvendig for at udforske dette fænomen dybere.

Resultaterne understreger vigtigheden af at tage hånd om kostens rolle i forebyggelsen af mentale lidelser.

Sundhedseksperter og politikere kan bruge denne forskning til at argumentere for strengere reguleringer på sukkerholdige produkter.

Det håbes, at sådanne tiltag vil kunne beskytte ikke kun den fysiske, men også den mentale sundhed hos befolkningen.