Ny rapport: Højere priser på cigaretter vil få færre unge til at ryge

Af: Helse-redaktionen

Foto: Scanpix/Iris

I en ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse bliver det for første gang dokumenteret, hvad der virker og ikke virker i kampen mod børns og unges tobaksforbrug.

 

Formålet med den nye rapport er at inspirere forskellige aktører til handling med det mål, at færre unge bliver rygere.

Og rapportens konklusion er klar: Højere pris på tobak er det mest effektive redskab mod børn og unges rygning.

– For unge betyder prisen på tobak alt. Unge træffer ikke altid velovervejede og rationelle valg om at begynde at ryge, men hvis en pakke cigaretter koster 100 kr., har de ganske simpelt ikke råd. Derfor er højere priser uden tvivl det, som virker allerbedst, når børn og unge skal forhindres i at ryge, forklarer Charlotta Pisinger, professor ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Frederiksberg Hospital og medforfatter til rapporten.

Pris kan ikke stå alene

Hun understreger dog, at der ikke findes én magisk løsning, men at forebyggelse af rygning blandt børn og unge kræver indsatser fra både stat, kommuner, regioner, skoler, forældre og sportsklubber m.fl.

– Vores rapport dokumenterer, at det også virker at håndhæve forbuddet mod salg af tobak til mindreårige, at forbyde tobaksreklamer og at skabe røgfri miljøer og helt røgfri skoletid, siger Morten Grønbech, formand for Vidensråd for Forebyggelse.

Norge har færre unge rygere

– I Norge er det lykkedes at få andelen af rygere i aldersgruppen 16-24 år ned på kun tre pct. Det har man gjort ved først og fremmest at sætte prisen på tobak op. Men også ved at kombinere en lang række andre indsatser, siger Morten Grønbech.

Han mener klart, at Danmark bør gå samme vej som Norge, hvis vi bare skal i nærheden af regeringens mål om en røgfri generation i 2030 og dermed en sundere befolkning.