Ny struktur – større fokus på patienterne

Af: Mette Bernt

Foto: Scanpix/Iris

I august 2016 indleder Kurt Høegh som den første praktiserende læge i landet et samarbejde med Falck. Nye strukturer og arbejdsgange giver ham mulighed for at fokusere på det, der interesserer ham mest: Patienterne.

Kurt Høeghs klinik ligger i Kalundborg. Han er som det øvrige personale ansat i klinikken, hvilket er et ønske og helt bevidst valg fra hans side. Samarbejdet er en god støtte især i forhold til driften af klinikken, der stadig tilhører Kurt Høegh, og samarbejdet er derfor ikke det samme som et Falck Lægehus.

– Om der står Falck på døren eller Kurt, er ikke det, der betyder noget for os. Vores opgave er sammen med den konkrete læge og klinik at sikre, at patienterne bliver serviceret bedst muligt, siger Thomas Helt, Senior Vice President hos Falck Healthcare Holding A/S og ansvarlig for udviklingen af samarbejdet med de praktiserende læger.

 

Støtte til den daglige drift

Som landets største driftsherre af klinikker, der tilsammen dækker 35.000 patienter i Falck Lægehuse, har man hos Falck en god indsigt i de krav, danske læger møder. Det oplever Kurt Høegh som en stor tryghed.

– Formelt har jeg det lægelige ansvar for, at klinikken drives i overensstemmelse med overenskomsten, og at vi følger de faglige standarder og rekommandationer. Jeg er samtidig indehaver af ydernumrene og direktør i et anpartsselskab. Den store fordel er, at jeg kan fokusere på selve lægearbejdet og dialogen med patienterne – det, jeg er uddannet til, og som har min interesse, siger han.

Thomas Helt ser det netop som Falcks rolle at være dem, der støtter lægen, så han eller hun kan begynde, fastholde eller udvikle sin aktivitet – også i de områder, hvor det kan være svært at få læger til at åbne eller videreudvikle klinikker.

 

Lægen kan hellige sig patienterne

– Der er patienter nok, der gerne vil se en læge, og læger nok der gerne vil se patienterne. Derfor handler det om at gøre det enklere at have sin egen klinik. Hos Kurt er der ansat en praksismanager, som varetager alt, hvad der handler om drift, siger Thomas Helt.

Praksismanageren er en sygeplejerske. Hun er ansat af Falck og har forskellige styringsværktøjer til at varetage driften og dermed sikre, at der er kontinuitet og stabilitet i forretningen. Det er også praksismanageren, der har personaleansvaret og dermed blik for samarbejde, efteruddannelse og at der bliver afholdt mus-samtaler med personalet. Hun er dermed med til at sikre et godt arbejdsmiljø i dagligdagen.

 

Tid og overblik i hverdagen

Læger med egen praksis kan formodentligt nikke genkendende til, at samarbejdet med eksterne leverandører også kræver tid og overblik i hverdagen. Med den struktur Kurt Høegh har valgt, er det Falck, der forhandler med f.eks. it-leverandører.

Allerede i dag er kravene til at drive lægepraksis steget i forhold til tidligere. Det samme gælder mængden af patienter, der er tilknyttet den enkelte klinik. Der bliver mere administrativt arbejde og flere patienter. Intet peger på, at det bliver nemmere i fremtiden, og Thomas Helt ser derfor gerne, at der kommer en skillevej.

– Vi står, som jeg ser det, over for en ny form for generationsskifte, hvor jeg tror, mange læger vil overveje, hvordan deres fremtid ser ud i deres erhverv. Skal de blive praktiserende læger eller er det enklere at være ansat på et sygehus? Det har ikke kun betydning for patienterne, men også for kommunerne i forhold til, om de kan tilbyde deres borgere en lokal lægeklinik, siger Thomas Helt.

 

Flere tilbud til patienterne

Kurt Høegh startede med to ydernumre og 3.500 patienter og siden er klinikken hastigt vokset. Den 1. februar 2017 overtog han yderligere et ydernummer med 1.600 patienter og den 1. april 2017 yderligere ca. 1.600 patienter. Klinikken har nu omkring 7.200 patienter. Det betyder, at der er ansat mere personale. Klinikken har nu tre læger (inklusiv Kurt Høegh), to sekretærer og fem sygeplejersker, hvor den ene sygeplejerske er praksismanager.

Derudover vil Falck gerne samarbejde med klinikkerne om, at der bliver tilknyttet andre faggrupper, hvilket allerede er tilfældet i Kalundborg, hvor man har en jordemoder tilknyttet klinikken.

– Hun skaber med sine kompetencer en tryghed for de patienter, der har brug for at konsultere en jordemoder. Andre løsninger kan være, at vi som støttende aktivitet hjælper med at hyre f.eks. en fysioterapeut, der som jordemoderen kan være i konsultationen på bestemte dage, siger Thomas Helt.

 

Et spørgsmål om frihed

Da samarbejdet mellem Kurt Høegh og Falck kom på tale, havde Kurt netop overtaget to ydernumre i den tidligere regionsklinik. Selv tænker han, at han måske ville have drevet klinikken i en periode og så herefter have afleveret ydernumrene igen for at blive ansat i en udbudsklinik, fordi han netop ser fordele i at være ansat.

Samtidig fremhæver han, at han ikke tror, at den model, han har valgt, er løsningen over en bred kam. Han nævner det vilkår, at man som selvstændig læge kun er én person om at træffe afgørelser.

– Det kan derfor for andre virke mere overskueligt at være selvstændig læge. Jeg skal cleare de fleste spørgsmål med min samarbejdspartner Falck, og det skal man være indstillet på. Man skal derfor gøre sig klart, hvad man ønsker. For mig handler det om, at det også er en god løsning, fordi jeg ikke ønsker at arbejde på fuld tid og gerne vil have mere ferie, end de seks uger, siger han.

Netop med fokus på at arbejde mindre, finder Kurt Høegh en stor tryghed i at have et samarbejde med en stor organisation som Falck. De har med deres Vikteam, hvor han selv har arbejdet som vikar i en 10-årig periode, adgang til en række erfarne lægevikarer. Den struktur, han har valgt, gør det derfor også forholdsvist let for ham at besætte de ledige uger – på en måde, hvor der ikke kommer alt for mange forskellige læger i klinikken. Så også her bidrager strukturen til tryghed både for klinikkens personale og patienter.

 

Den rette struktur med fokus på patienterne

Da Kurt Høegh netop er den første praktiserende læge i landet, der har valgt en struktur, hvor Falck er en støttende aktivitet, illustrerer samarbejdet blot én mulig model.

Ud fra perspektivet om, at det handler om at støtte lægerne i at servicere patienterne bedst muligt, er Thomas Helt helt enig i, at det handler om at finde netop den struktur, der passer til den enkelte klinik.

– Jeg synes, strukturen hos Kurt Høegh er et godt eksempel på, hvad man kan gøre, når det handler om at skabe tryghed og et højt serviceniveau for patienterne og have fokus på arbejdsmiljøet. Og at det ikke udelukker, at man har et arbejdsliv, hvor man kan tillade sig at have fokus på, at det også handler om frihed, og hvor meget man vil arbejde som praktiserende læge.