Ny undersøgelse: Mange læger reagerer ikke på livsfarlige vægttab

Af: Helse-redaktionen

Foto: Shutterstock

Mange kræft- og KOL-patienter taber sig i deres sygdomsforløb. Men på trods af, at selv små vægttab kan have fatale konsekvenser for alvorligt syge patienter, oplever én ud af fire (24 pct.) af de patienter, der taber sig, at der ikke tages hånd om deres vægttab, viser en ny undersøgelse.

– Det er dybt problematisk, siger Henrik Højgaard Rasmussen, klinisk professor og leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme på Aalborg Universitetshospital.

Det er vigtigt, at alvorligt syge patienter ikke taber sig, da selv små vægttab hos alvorligt syge patienter potentielt kan være livsfarlige, forklarer Henrik Højgaard Rasmussen.

Svækker muskelmasse og immunsystem

– Et vægttab hos en kræft- eller KOL-patient vil give nedsat muskelmasse og svækket immunsystem. De to ting vil tilsammen og hver for sig øge risikoen for komplikationer så som flere infektioner, udskydelse af behandling, længere genoptræning og i værste fald højere dødelighed, siger Henrik Højgaard Rasmussen.

Undersøgelsen blandt kræft- og KOL-patienter understreger, hvor alvorligt et vægttab kan være, hvis man er alvorligt syg. Den viser, at blandt de patienter, der har tabt sig, er der fire gange flere, der bliver genindlagt pga. svækkelse, end der er blandt dem, der ikke har tabt sig. Ligeledes udskydes eller stoppes behandlingen pga. svækket immunforsvar seks gange så ofte blandt patienter med vægttab som blandt de patienter, der ikke har tabt sig.

Selvom det er afgørende for disse patienter, at et evt. vægttab opdages og behandles, oplever hver fjerde (24%) af de patienter, der har tabt sig, at deres vægttab ikke er blevet fulgt op med handling. Fire ud af ti (40%) alvorligt syge patienter svarer desuden, at de ikke er blevet vejet i deres sygdomsforløb. Og det er problematisk, fortæller Henrik Højgaard Rasmussen:

-Hvis vi skal opdage vægttab og iværksætte en indsats, er det afgørende, at patienterne bliver vejet. Vi skal selvfølgelig vide, om patienterne taber sig, hvis vi skal undgå de komplikationer, der kan opstå ved vægttab. Det må vi kunne gøre bedre.

Læs også: Senfølger efter en kræftsygdom 

Manglende fokus på ernæring

Når alvorligt syge patienter indlægges, er det vigtigt, at de patienter, der er i risiko for at tabe sig, bliver identificeret, så der kan iværksættes en indsats inden for 24 timer fra indlæggelsen. Indsatsen skal sikre, at patienten får dækket deres energi- og proteinbehov f.eks. gennem protein- og fedtrig kost samt ernæringsdrikke. En hurtig indsats vil mindske komplikationerne, forklarer Henrik Højgaard Rasmussen.

– Desværre er det ikke virkeligheden ude på de danske sygehuse. Vores erfaring er, at det kun er godt halvdelen af patienterne, der får den mængde protein og fedt, de har brug for, for ikke at tabe sig.

En af årsagerne til, at vægttab ikke i tilstrækkelig grad bliver opdaget og behandlet på danske sygehuse, er ifølge Henrik Højgaard Rasmussen, at der mangler fokus på ernæring i sundhedsvæsenet.

– Der er brug for et teamwork mellem både læger, sygeplejersker og diætister, og at ernæring bliver en ligeså naturlig del af indsatsen som den medicinske behandling. Det vil betyde bedre resultater af behandlingen og øget overlevelse,” siger Henrik Højgaard Rasmussen.

Læs også: Når appetitten forsvinder 

Mere om undersøgelsen:

Den er foretaget af YouGov for FMF, branchenetværk for producenter og leverandører af fødevarer til særlige medicinske formål i Danmark.

Deltagerne består af 505 personer, som lider af KOL (248) eller har haft kræft inden for de seneste to år (257) – samt 505 personer, som er eller inden for de seneste to år har været pårørende til et menneske med KOL (179) eller kræft (326).

 

Udpluk fra undersøgelsen:

  • 24 pct. af de alvorligt syge patienter, der har tabt sig, oplever, at deres vægttab ikke resulterer i nogen indsats rettet herimod.
  • 40 pct. er aldrig blevet vejet i forbindelse med deres sygdomsforløb
  • Blandt de patienter, der har tabt sig, har 18 pct. oplevet at blive genindlagt pga. svækkelse, mens dettekun gør sig gældende for 4 pct. af de patienter, der ikke har tabt sig
  • Blandt de patienter, der har tabt sig, har 18 pct. oplevet, at deres behandling har måttet udskydes eller stoppes pga. svækket immunforsvar. Dette gør sig kun gældende for 3 pct. af de patienter, der ikke har tabt sig.