Ny viden: Bruce Lipton – Den intelligente cellemembran

At krop og sind påvirker hinanden, er anerkendt af de fleste, men at det foregår i så udstrakt grad, som forskeren Bruce Lipton taler for, er alligevel ufatteligt for mange. Bruce Lipton mener, at han har fundet dokumentation for, at selve udviklingen af dine celler styres af din bevidsthed.

Vores gener har haft patent på styringen af cellerne i vores krop siden 1953, hvor man på forsiderne af formiddagsbladene kunne læse: ‘Livets hemmelighed er opdaget’.

Fra da af har videnskaben givet generne status som det altdominerende kontrolsystem for opbygningen og udviklingen af cellerne.

Biologen Bruce Lipton vækker i disse år opsigt som talsmand for en ‘ny biologi’, der blot ser generne som planskitsen til udviklingen af vores celler. Ikke som nøglen til at forstå, hvorfor cellerne udvikler sig, som de gør.

– Jeg fandt tidligt ud af, at hvis man udskifter en celles omgivelser, så ændrer dens skæbne sig. Sidenhen har min forskning dokumenteret, at den kemiske sammensætning i omgivelserne er vigtigere for cellens udvikling end dens genetiske sammensætning, siger Bruce Lipton.

Han påstår, at ‘livets hemmelighed’ findes i den syv milliontedele af en millimeter tykke membran, hver eneste af cellerne i vores krop er udstyret med. For hold nu godt fast: Den kan, ifølge Lipton, ‘høre’ vores tanker. Eller måske snarere vores ubevidste overbevisninger, for dem er der langt mere power i, end der er i vores dagsbevidsthed. Stærke overbevisninger er bærere af kraftig energi. Denne energi bliver ‘oversat’ til materie af cellemembranen. Og sådan folder livet sig ud.

– Din oplevelse af verden afgør, hvilke stoffer hjernen sender ud i blodet. Hvis du ser en, du er forelsket i, så udløser du stoffer, der er sunde for dine celler. Det er meget simpelt. Tænk blot på perioder, hvor du var forelsket. Var du ikke fuld af sundhed og energi? Spørger Bruce Lipton, der får mere og mere lydhørhed for sine kontroversielle teorier. Han har været gæst i hundredevis af radio- og tv shows, hovedtaler ved flere konferencer, og hans bog ‘Biology of Belief’ (på dansk: Intelligente Celler) er blevet en bestseller.

Bare placeboeffekten?

Vi ved med sikkerhed, at vores organisme reagerer på vores tanker. Du tror, at du bliver rask – og så bliver du rask. Fænomenet kaldes placeboeffekten, og den er i dag så veldokumenteret, at ingen forskere tvivler på den, heller ikke på at den kan være overordentlig kraftig. Man regner med, at mellem en tredjedel og to tredjedele af al helbredelse skyldes placebo.

Hvordan kan det lade sig gøre? Bruce Lipton føler sig overbevist om, at han har løst gåden bag placebomysteriet.

– Jeg dyrkede vævskulturer af de klonede entodelceller, som beklæder blodkarrene. Når jeg forsynede dem med næringsstoffer, bevægede de sig ‘med åbne arme’ hen mod næringsstofferne. I giftige omgivelser trak de sig væk. I begge tilfælde med forandringer inde i cellen som følge. Med andre ord – cellerne er intelligente og reagerer på deres omgivelser, siger Bruce Lipton.

Det måske mest bemærkelsesværdige ved hans forsøg var, at de stoffer, der udløstes direkte fra hjernen, tilsidesatte de signaler, der kom lokalt fra kroppen.

Studerede han, hvordan cellen reagerer på en proteinreceptor, der svarer til histamin (et stof, kroppen udskiller som en slags nødalarm), svarede effekten nogenlunde til, hvis han udsatte cellen for adrenalin, som er et stof, der kommer direkte fra reaktioner i bevidstheden og sætter sig igennem via centralnervesystemet. Men hvis cellen blev udsat for begge stoffer på én gang, så var det adrenalinen, der overtog styringen. Altså det stof, der kommer fra en reaktion i bevidstheden.

Kan man tage disse resultater som videnskabelig dokumentation på, at cellen udvikler sig og ændrer sig i et dynamisk samarbejde med omgivelserne? Og at den højest rangerende spiller i dette samarbejde er vores eget sind?

Paradigmeskiftere eller skøre?

Den etablerede videnskab er ikke overbevist om, at Bruce Lipton har fundet løsningen på, hvordan liv udvikler sig. Selvom ingen endnu har bundet an med videnskabeligt at pille de nye teorier fra hinanden, så tvivler mange videnskabsfolk på deres holdbarhed.

Bruce Lipton bliver betragtet som en af foregangsmændene i en ny videnskabelig gren, der kalder sig ‘epigentics’, som sætter vores tanker og overbevisninger i centrum for cellernes udvikling. I videnskabelige blogs på internettet kan man se, hvor kontroversielle epigenetikerne virker på nogle kolleger:

“Epigenetik er en overdreven konstruktion med ringe empirisk opbakning,” er der fx én der skriver. Og en anden blogger skriver:

“Nogle videnskabsfolk er overbevist om, at de fører an i en revolution–’paradigmeskiftere’, om du vil. I virkeligheden er de bare skøre … Der er en anden gruppe videnskabsfolk, som bare udfører deres forskning, falder over noget interessant, og bagefter kæmper med videnskabeligt at overbevise kollegerne. Det er den slags, der vinder Nobelprisen.”

Kvantefysik passer til teori

Én, der ikke blot vandt Nobelprisen, men som i dag fremstår som den betydeligste videnskabsmand i historien, er Albert Einstein. I mange år interesserede Bruce Lipton, ligesom langt hovedparten af biologer, sig ikke for Einsteins mystiske kvanteunivers. Indtil det pludselig gik op for ham, at kvantefysikken passer perfekt til hans egne opdagelser.

– Alt er energi, sagde Einstein. Kvantefysikken bryder fuldstændig med den traditionelle newtonske opfattelse af verden, som stadig er den fremherskende i mainstream videnskaben. Det usynlige magnetiske felt i og omkring alle fysiske objekter, fra et atom til en planet, er for Einstein den dominerende faktor for objekternes udvikling. Alt er bundet sammen af elektromagnetiske energibølger, som sender til hinanden.

Hvis du vil ændre en struktur, er det derfor mest effektivt at ændre på det magnetiske felt, der styrer den.

– Det var en stor aha-oplevelse, da det gik op for mig, hvor perfekt kvantefysikken passer ind i mine egne undersøgelser. For du og jeg betyder det, at vi ikke behøver at føle os som ofre for vores cellers genetiske koder. Vi kan påvirke dem med vores tanker.

Men husk, det er ikke nok bare at ‘tænke’ på noget positivt. Hvis vi for alvor skal erobre magten over vores gener, så skal vi lære, hvordan vi dykker ned og påvirker den altdominerende underbevidsthed, siger Bruce Lipton.