Nyt projekt skal sætte fokus på unges lyttevaner

Af: Helse-­redaktionen

Foto: Shutterstock

En undersøgelse, som Høreforeningen står bag, viser at 46 pct. af de adspurgte børn og unge ikke ved, at det kan være skadeligt at lytte til høj musik i hovedtelefoner. Derimod er 96 pct. godt klar over, at det kan være skadeligt at ryge.

På baggrund af de nye tal har Høreforeningen sat gang i et treårigt projekt, Lyd på Livet, som skal sætte fokus på unges lyttevaner.

– Vi ved jo, at mange unge lytter rigtig meget til musik og skruer højt op for lydniveauet i hovedtelefonerne. Hele fritidslivet er præget af, at vi udsættes for mere støj end tidligere. Det er vi nødt til at se på, for ellers riskerer vi at stå med en hel generation af unge, der lider af høretab, siger Majbritt Garbul Tobberup, der er landsformand for Høreforeningen.

Større bevidsthed

– Men vi skal også have sat lyttevaner på skoleskemaet, så de unge bliver lige så bevidste om at passe på deres hørelse, som de er bevidste om at passe på resten af deres krop, siger hun.

Omkring 777.000 danskere lider af tinnitus. Og især i de seneste år er antallet vokset markant. Det viser tal fra Den Nationale Sundhedsprofil. I 2017 var der således 600.000 danskere, der var ramt af tinnitus.

Stor stigning blandt børn og unge

Især er antallet steget blandt unge mænd og kvinder. Blandt unge mænd mellem 16 og 24 år er forekomsten af tinnitus således steget fra 6,1 pct. i 2017 til 9,7 pct. i 2021.

For unge kvinder er stigningen endnu mere markant. Her er tallene nemlig gået fra 4,4 pct. i 2017 til 8 pct. i 2021.

Tinnitus er, når man hører en lyd i øret eller et andet sted i hovedet, som ikke stammer fra en lydkilde uden for hovedet.

Det er blandt andet udsættelse for støj og stress, der kan udløse tinnitus.

Landsformanden for Høreforeningen vurderer, at coronaepidemien kan være en medvirkende forklaring på stigningen i antallet af tinnitus især blandt de unge.

– Vi ved fra Den Nationale Sundhedsprofil, at det har stået sløjt til med det mentale helbred hos mange unge under epidemien, og det kan muligvis have udløst en stressbetinget tinnitus hos nogle, siger Majbritt Garbul Tobberup.

Kilde: Ritzau

Flere slags tinnitus

Tinnitus er pr. definition en dysfunktion i det auditive system, ofte i det cochleare system med øget aktivitet flere steder i hjernen, men kan være udløst af andet.

Normalt er tinnitus en skade i det auditive system, på hårceller eller synapser.

Akut tinnitus kommer oftest ved høj støj, måske fordi hårcellernes stivhed nedsættes, så de blafrer.

Der findes en objektiv tinnitus, som nogle gange kan høres ud af øret. Det kan typisk være en skade i blodkar, som undersøges via MR-scanning.

Muskulær tinnitus kommer af tics i mellemøremusklerne, der giver en klik-lyd.

Somatisk tinnitus er uden skade i øret og kan bl.a. skyldes smerter i tænderne, tyggemuskler eller kæbeled, men også fra muskler i ryggen.

Kilde: Høreforeningen.

Behandling

Har du en væsentligt generede tinnitus med eller uden hørenedsættelse, skal du ifølge Sundhedsstyrelsens regler henvises af din ørelæge til en audiologisk afdeling for yderligere udredning. Nogle audiologiske afdelinger har tilbud om tinnitus-behandling, andre henviser videre til kommunikationscentrene (bemærk at nogle kommuner har hjemtaget disse opgaver).

Man kan bl.a. få hjælp til lydterapi, som er umiddelbart lindrende, men ofte blot så længe lydterapien er til stede.

Den overordnede behandling ved svær tinnitus bør som udgangspunkt være terapi af veluddannede behandlere.

Der findes flere retninger inden for tinnitus-behandling. Nogle af de førende eksperter herhjemme anbefaler i dag Tinnitus Activities Treatment, der kombinerer rådgivning og lydterapi og fokuserer på at forbedre følgende: tanker og følelser, hørelse, søvn og koncentration.

ACT-behandling er en anden mere brugt metode, der tager udgangspunkt i det værdimæssige i stedet for i symptomerne. Man arbejder bl.a. at fokusere på det meningsfyldte i tilværelsen.

Den såkaldte TRT- Tinnitus Retraining Therapy – anvendes også i Danmark, men ikke i samme udstrækning som for ti år siden.

Defokuseringsteknikker, mindfullness og meditation er også velkendte elementer i en tinnitus-behandling. Blandt de nyere tilbud er hypnoterapi.

En af de helt store udfordringer er, at de fleste gerne vil have fjernet tinnitus fuldstændigt og skal arbejde med at håndtere og leve med noget ubehageligt i måske meget lang tid.

Tilbuddene om hjælp indeholder bl.a. udredning, samtaler, afprøvning af hjælpemidler, henvisning til terapeut/psykolog.

Der findes p.t. i Danmark et enkelt tilbud om gruppeterapi hos psykolog og tinnitusekspert Anne-Mette Mohr. Se www.annemettemohr.dk

Kilde: Høreforeningen.

Fremtidens løsninger

Der forskes i øjeblikket på mange områder i løsning af tinnitus-problemer. P.t. udvikles der medicin på dyreforsøg-plan for ødelagte hårceller, som Novo f.eks. støtter. Desuden er der forskning i, om kendte lægemidler, herunder for epilepsi, kan afhjælpe tinnitus. Der findes ikke en medicinsk løsning på tinnitus i dag.

I USA forskes også i implantater, der stimulerer vagusnerven i halsen, men de endelige beviser for, at det virker, er fortsat ikke klar.

Kilde: Høreforeningen.

Læs mere på: www.hoereforeningen.dk