Overvægt blandt psykisk syge

En rundspørge til bosteder for psykisk syge viser, at 35-40% er så overvægtige, at de har problemer med fx at gå en tur eller binde deres snørebånd. Otte ud af ti beboere spiser traditionel dansk mad og har svært ved salat og grøntsager. Meget medicin mod psykisk sygdom har vægtstigning som bivirkning, og derudover mangler beboerne ofte det mentale overskud til sund kost og motion. Men det forringer deres livskvalitet og forkorter levealderen. Derfor arrangerede Nationalt Udviklingscenter Mod Overvægt (NUMO) den 11. januar en symposiedag for ansatte i socialpsykiatrien. Formålet var at få fedme på dagsordenen i sektoren og give de ansatte metoder til at motivere beboerne og tale med dem om problemet.

– I dag synes debatten om psykisk syge og overvægt alt for ofte at forstumme med ordene “de har mange andre problemer”, “vi skal ikke tvinge psykisk syge til noget de ikke ønsker” – men vi skal heller ikke lade stå til. Og det sker alt for ofte i dag, siger Regitze Siggaard, der er udviklingsansvarlig hos NUMO.