Patent på ny og bedre behandling

Hvorfor falder prisen på et lægemiddel drastisk fra den ene dag til den anden? Hvad har Anders And og patenter med det at gøre? Og hvad gavner al den snak om patenter egentlig dig? Læs med nedenfor og få svar.

Hvad er et lægemiddelpatent?

Svar: Et lægemiddelpatent er i princippet det samme som et patent på en hvilken som helst anden slags teknologi. Det gælder eksempelvis den første mobiltelefon. Men det er også de teknologier, vi ikke kan se eller ikke tænker så meget over, såsom de enzymer, der gør vaskepulveret mere effektivt. Uanset produkt, så er et patent en ret, der forbyder andre at udnytte en bestemt opfindelse kommercielt i op til 20 år, men som samtidig forpligter patentindehaveren til at offentliggøre den viden, der ligger til grund for opfindelsen, så andre kan lade sig inspirere til nye opfindelser. Den 20-årige patentperiode begynder den dag, man søger om patent på et produkt, og dermed ofte meget før lægemidlet kommer på markedet, og før man ved, om det nogensinde kommer på markedet.

Hvordan får man patent på et lægemiddel?

Svar: Der er tre overordnede krav, som en opfindelse skal leve op til, for at den kan tildeles et patent:

Det første er nyhedskravet. Det betyder, at en opfindelse ikke må være offentligt kendt noget sted i verden forud for ansøgningen om patent. Det vil sige, at før ansøgningsprocessen er overstået, må opfinderen ikke fortælle om sin opdagelse i eksempelvis en avis eller til en familiefest. Det vil også sige, at alle dem, der er involveret i udviklingen af et nyt lægemiddel, skal underskrive en hemmeligholdelseserklæring, indtil der er opnået patent på et potentielt nyt lægemiddel.

Det andet krav kaldes ‘opfindelseshøjde’. Det vil sige, at opfindelsen, og i denne forbindelse lægemidlet, skal være nyskabende og ikke noget, en fagmand ville kunne finde ved blot at gennemsøge den offentligt tilgængelige viden på området. At dette krav gælder i udstrakt grad, viser blandt andet en historie, der klæber til den danske opfinder Karl Krøyer. Da han i 1964 kom på ideen om at udvikle de velkendte krøyerkugler af skumplast (styropor) og bruge dem til at hæve et sunket skib, mente patentkontoret ikke, at det var en ny opfindelse. Tegneseriefiguren Anders And havde nemlig udført samme manøvre i en historie i 1949−dengang dog med hjælp fra tennisbolde. Karl Krøyer fik derfor ikke patent på opfindelsen.

Endelig skal en opfindelse leve op til kravet om industriel anvendelse. Det betyder i princippet, at opfindelsen skal kunne produceres i flere eksemplarer og udnyttes kommercielt. Der skal altså være en forventning om, at nogen er interesserede i at købe det pågældende lægemiddel, når det kommer på markedet.

Hvorfor påvirker et patent prisen på lægemidler?

Svar: At prisen på et lægemiddel varierer, skyldes mange forhold, men den væsentligste årsag i denne sammenhæng er, at et patent giver ejeren af patentet eneret på at producere og sælge det pågældende lægemiddel i patentperioden. Det vil sige, at prisen sættes på et niveau, hvor det forventes at kunne tjene sin investering hjem. Afhængigt af hvor lang tid, der er gået, fra der blev ansøgt om et patent, til lægemidlet kommer på markedet, er der måske kun nogle få år tilbage, før andre kan kopiere og sælge et lignende lægemiddel. Inden et potentielt lægemiddel bliver til et egentligt lægemiddel, kan der ydermere være gået mange års forgæves forsøg på at fremstille et nyt lægemiddel. De udgifter regnes også som en del af investeringen i nye lægemidler og skal derfor også tjenes ind på det nye lægemiddel, der bliver til noget. Den lægemiddelvirksomhed, der kopierer produktet, når patentet udløber, har ikke på samme måde omkostninger til forskning, fordi de allerede har ‘opskriften’ i form af det offentliggjorte patent på lægemidlet, og derfor kan de sælge lægemidlet til en meget lavere pris.

Hvem får glæde af et patent?

Svar: Det er der mange, der gør, men jo i særdeleshed patienterne, der får det nye og bedre lægemiddel, patentindehaveren samt læge- og forskningsverdenen, der får glæde af den nye viden. At få et patent kræver, at den nye viden bliver minutiøst nedskrevet og deles med alle interesserede, så den kan være afsæt for ny forskning og nye patenter. Dermed stimuleres og accelereres udviklingen på det pågældende område, og nye ideer opstår. Intentionen med patentsystemet er netop at fremme den teknologiske udvikling i samfundet og skabe incitament til at investere i forskning og udvikling af ny og bedre behandling.