Placeboeffekt eller effekt af medicin mod depression?

Af: Henrik Prinds Rasmussen, Praktiserende læge i Lægehus Nord i Kolding

“Jeg har fået det bedre allerede fra den første uge. Jeg ved godt at det lyder lidt mærkeligt, for du sagde jo, at der normalt går fire uger, før der kan forventes en virkning af medicinen.” Vores læge har måske en placeboeffekt i sin konsultation.

Jeg taler med en patient, der for fire uger siden blev sat i medicinsk behandling for depression. Det er tredje gang, hun er hos mig, fordi hun har symptomer på depression, og nu er der godt nyt.

Da hun kom første gang, beskrev hun, at hun havde haft det skidt i fire måneder. Hun arbejder i en butik, og det startede i forbindelse med travlhed op til jul, hvor en kollega var sygemeldt og hun derfor arbejdede mere end normalt. Hun håbede, at det ville blive bedre efter jul, men det blev desværre kun værre, og derfor bestilte hun en tid hos mig.

På medicin mod depression

Hun oplevede, at hun og manden var gledet fra hinanden, og at hun var holdt op med at træne og se sine venner. Hun kunne ikke sove, havde kvalme om morgenen og spiste usundt og havde mange bekymringstanker og grublerier både i forhold til arbejde og familie.

Hun oplevede nedsat lyst og interesse, nedsat energi og at være ked af det hele tiden.

Vi startede på udredning med blodprøver, hjertediagram, samtaler og spørgeskemaer i lægehuset. På den måde har vi konstateret, at hun har en moderat depression. Hun er blevet deltidssygemeldt, henvist til psykolog og er startet i et samtaleforløb, og endelig er hun startet i medicinsk behandling mod depression.

Hun kommer i dag og har det bedre og mener, at det er medicinen, der har hjulpet hende.

Placeboeffekt eller bare bedring?

Jeg er naturligvis glad for, at det går den rigtige vej, men er det primært på grund af medicinen? Det kan jeg godt være i tvivl om. Hun har fået tid til at restituere, have bedre egenomsorg i form af bedre kostvaner, fysisk aktivitet og bedre døgnrytme.

Hun har talt med sin mand om, hvordan de skaber bedre rammer for det gode liv i deres familie, og hun er i forløb ved en dygtig psykolog, der hjælper hende med at mærke og markere grænser og undgå grublerier, bekymringstanker og kontroladfærd.

Årsagerne til hendes depression har primært været arbejdsrelateret belastning, men hun har også oplevet andre belastende forhold og nedsat omsorg for sig selv. Ligesom årsagen til hendes depression er kompleks, er løsningen det også.

Der er flere forhold, der tilsammen er medvirkende til, at hun igen oplever, at hun har det bedre.

Det er helt ok med placeboeffekt

Det vigtigste er dog uden tvivl det, hun selv gør. Hvis vi ikke gør noget nyt, sker der ikke noget nyt. Når hun allerede oplever at få det bedre efter en uges medicinsk behandling, er det formegentlig ikke medicinen, der virker, da det tager længere tid.

Det kan derimod være en bedring, der skyldes de mange andre tiltag, hun allerede er i gang med, og det kan skyldes hendes oplevelse af at blive taget alvorligt, at der sker noget, at hun tror på, at medicinen virker – placebo.

Er det så placeboeffekt?

Måske er placebo en del af forklaringen, og det er helt fint! Det vigtigste er, at hendes situation bliver taget alvorligt, og at hun får hjælp til at være bedre til at passe på sig selv.

God bedring er altid godt

Medicin mod depression kan under alle omstændigheder ikke stå alene, men kan i nogle situationer være en del af løsningen for patienter med depression. Når vi taler om placeboeffekt, kan det godt lyde som snyd. Placebo betyder at behage eller stille tilfreds, og tidligere har man set lidt ned på det.

Der er i stigende grad enighed om, at relationen og tilliden mellem patient og behandler er vigtig for resultatet af en behandling. Det, at vise ærlig interesse og engagement i patientens situation, kan være lige så vigtig som medicin.

For min patient gælder det, at hun er i flere meningsskabende relationer, der gør en positiv forskel i hendes svære situation. Samtidig får hun relevant medicin og tror på, at behandlingen virker – hun er på rette vej.