Region Syddanmark har succes med videotolkning

I Region Syddanmark er man nået langt med brug af videotolkning. Over halvdelen af alle tolkninger på sygehusene og i psykiatrien gennemføres som videotolkning, hvor tolkningen foregår over internettet med webkamera. Videotolkning anvendes ved konsultationer med patienter, der ikke taler og forstår dansk godt nok til at kommunikere tilfredsstillende med personalet. Tolkningen er tilgængelig på stort set alle sprog og kan også bruges til tegnsprogstolkning med tale- og hørehæmmede patienter. Brugen af video-tolke har også løst problematikkerne med brug af familiemedlemmer som tolke, ligesom der er mindre spild af tid og ressourcer i forbindelse med transport og udeblevne patienter.

Ungeambassadører hjælper unge patienter

Det er ikke let at være ung og indlagt, når livet går videre udenfor hospitalets mure. Derfor uddanner Rigshospitalet Ungeambassadører, der kan hjælpe unge patienter med de problemstillinger, de møder. Ungeambassadørerne er sygeplejersker med særlig viden og interesse i at arbejde med unge patienter og deres forældre. De skal være med til at sikre, at de unge føler sig inddraget og kender til deres sygdom og behandling. De skal skabe sammenhæng i de unges behandlingsforløb, både under indlæggelse og til ambulant behandling – og så skal de hjælpe med at give gode råd til hospitalets øvrige personale om, hvordan de håndterer de unge patienters problemstillinger. Indtil videre har Rigshospitalet 41 uddannede ungeambassadører fordelt på 29 klinikker.

Verdens bedste kræftbehandling

15 millioner kroner skal gøre sygehuset i Vejle til verdens førende sygehus inden for kræftbehandling. Sygehuset har givet sig selv fem år til at få det ambitiøse projekt, Vejle Sygehus – Patienternes Kræftsygehus, til at blive til virkelighed. Nøglen til at nå målet om at kunne garantere den allerbedste kræftbehandling begynder ved patienten. Patienterne skal være med til at bestemme, og derfor oprettes der et patient- og pårørenderåd som ét af projektets første mål. Kræftens Bekæmpelse har været med i processen fra start og har givet gode råd om, hvordan sygehuset kan blive verdens bedste til kræftbehandling.

Sygehus tester amerikansk transportrobot

Nu kan du møde en robot på sygehusets gange i Aabenraa. Den kan selv finde vej, tager uden assistance elevatoren mellem etagerne og ved, hvem den skal give adgang til det, den transporterer. Teknologisk Institut, Robotteknologi og Sygehus Sønderjylland har indgået aftale om et nyt projektforløb, som skal afklare, om logistikrobotten TUG kan anvendes på danske sygehuse. Robotten arbejder 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. Dens første opgave bliver at transportere blodprøver mellem Laboratoriet og den Fælles Akutmodtagelse. Senere er det tanken, at give den nye ruter og eventuelt andre ting at transportere som mad, medicin eller affald.