Tandforsikring: De rige har mange fornøjelser …

Af: Freja Fredsted Dumont

Foto: Scanpix/Iris

Private tandforsikringer har de senere par år fået luft under vingerne. Det betyder nemlig meget både i sociale- og arbejdsmæssige sammenhænge at have et pænt og sundt tandsæt, men det kan være en dyr fornøjelse. Er det en positiv tendens med de private forsikringer, eller vil det blot skabe en kløft i vores velfærdssamfund?

 

Danmark er på de fleste punkter et velfungerende velfærdssamfund. Men når det kommer til tandpleje og sunde tænder, er det ikke alle, der kan være med – for det kan være en dyr omgang, når vores tænder skal ordnes.

Faktisk viser en opgørelse, at en gennemsnitlig dansker bruger over 140.000 kr. gennem hele livet på at have flotte og sunde tænder – men alligevel lever mere end halvdelen af alle over 65 med mindre end 20 funktionelle tænder i munden, viser en undersøgelse lavet af Institut for Folkesundhed.

Finansforbundet har for nyligt forhandlet en overenskomst hjem, der betaler medlemmernes tandlægeudgifter. Men de andre store fagforeninger som HK og 3F vil højst sandsynligt ikke gå i fodsporene på Finansforbundet – af principielle årsager.

– Vi er jo ude i, at det er vores medlemmers lønkroner, der skal bruges til at finansiere sundhedsvæsenet, og det er vi sådan set principielt imod, siger sekretariatsleder hos 3F, Anita Vium Jørgensen.

Fagforeninger: ”Vi skal ikke lappeløse sundhedssystemet”

Noget nyt er, at fagforeningen Finansforbundet, nu ved hjælp af en ny overenskomst, blander sig i et hidtil privat foretagende, de betaler nemlig deres medlemmers tandlægeudgifter.

Men hos 3F og HK/Privat er de modstandere af denne tendens. De vil gerne hjælpe deres medlemmer med den sygdomsforebyggende del, men de trækker en streg i sandet ved behandling.

– Vores holdning er, at det er noget, man bør løse i velfærdssamfundet. Det kan ikke være arbejdsmarkedets parters opgave at lave lappeløsninger for de uhensigtsmæssigheder, der er i sundhedssystemet og velfærdssamfundet generelt, siger Anita Vium Jørgensen.

Tandforsikring er uheldig trend

Sektorformanden for HK/Privat, Simon Tøgern, bakker op om Anita Wiums udsagn.

– Hvis vi går ind og laver et lignede tiltag som Finansforbundets, så rykker vi – i kraft af HK-overenskomsternes store udbredelse – på hele balancen i vores sundhedssystem, og det er ikke vores rolle, siger Simon Tøgern.

Som Danmarks største fagforening er 3F bekymrede for, at tandforsikringerne vil danne en trend, som vil være uheldig, og at det vil puste liv i en privatsundhedssektor, som kan blive ødelæggende for det offentlige sundhedssystem.

Ove Kaj Pedersen, professor i komparativ politisk økonomi, mener, at overenskomsterne skaber en stor social forskel på dem, der er på arbejdsmarkedet, og er dækkede af overenskomsterne, og dem der ikke er.

– Det er jo i en vis forstand en afvigelse fra den lange tradition, vi har indenfor velfærdstænkning og velfærdsydelser. Velfærdsydelserne skulle til dels være tilgængelige for alle uanset deres tilknytning til arbejdsmarkedet og overenskomster,  men det er de ikke i det her tilfælde. Det er et udtryk for, at der gennem overenskomster skabes sociale uligheder i samfundet, siger Ove Kaj Pedersen.

Prioritering af overenskomstforhandlinger

Anita Vium Jørgensen argumenterer også for, at det i princippet er medlemmernes lønkroner, der skal bruges til at finansiere sundhedsvæsenet, hvis en overenskomst som Finansforbundets gik igennem, og det er de hos 3F imod.

Hun er af den overbevisning, at medlemmerne hos 3F ville nedprioritere lige præcis tandlægetilskuddene.

– Nogle af vores medlemmer er ikke særlig højt lønnede, de har varierende arbejdstider, og måske et dårligt arbejdsmiljø. Derfor er der mange ting, som er mere nært arbejdsrelateret, og som derfor naturligt er meget højere på deres ønskeseddel. Det kunne f.eks. være aftaler om løn og lønstigninger, arbejdstid, overarbejde og tillæg som ligger i højsædet hos 3F’s medlemmer, siger Anita Vium Jørgensen.

Tandforsikring kan give arbejde

Det kan være en ond cirkel, hvis man har dårlige tænder og intet job, for et pænt smil betyder uhyre meget, når man skal ind på arbejdsmarkedet.

Det har Skive, Svendborg og Vordingborg kommuner nu gjort op med i et projekt støttet af Sundheds- og Forebyggelsesministeriet. De har, sammen med ni andre kommuner, igennem et flerårigt projekt tilbudt tandpleje til socialt udsatte, og det har haft stor succes, selvom tandplejen ikke er gratis – der er dog mulighed for at dele regningen op over tid.

– De gode erfaringer fra de tre kommuner viser, at sunde tænder giver en højere livskvalitet, hvilket kan føre til, at man kommer ind på arbejdsmarkedet, får en kæreste og i det hele taget får et bedre liv, siger Tandlægeforeningens formand, Freddie Sloth-Lisbjerg til Tandlægebladet.

Det skal ikke være pinligt at smile, bare fordi man ikke har råd til at gå til tandlæge. Derfor er tiltag som disse grundlag for mange flere smil i det danske land.