Sæt ord på selvmord

Af: Helse-redaktionen / Foto: Scanpix/Iris

Selvmord og selvmordsforsøg er et stort tabu, som vi sjældent taler åbent om. Men selvmord kan forebygges med større åbenhed. Derfor skal vi blive bedre til at tale om pligten til at leve og retten til at dø.

I Danmark er der i gennemsnit hver dag to mennesker, der begår selvmord. Og hver dag kommer 17 til 20 mennesker på sygehus efter at have forsøgt at begå selvmord. Mindst fem personer – familie, kolleger eller venner – bliver berørt ved hvert eneste selvmord eller selvmordsforsøg. Men alligevel er selvmord et emne, der er omgærdet af tavshed. Og det er problematisk, fordi selvmord rent faktisk kan forebygges, hvis vi taler åbent om det.

– Selvmord er en del af danskernes liv. Det er allemandseje og ikke kun noget, der vedrører en bestemt livssituation eller psykisk syge. Derfor er det vigtigt at tale om og sætte ord på både selvmord, selvmordsforsøg og selvmordstanker. For hvis man tør tale om det, er der stor mulighed for at kunne forebygge selvmord. Og hvis selvmordet er sket, er det også vigtigt for de efterladte at tale med andre om sorgen, savnet og den skyldsfølelse, som mange har efter en pårørende har taget livet af sig, siger Lilian Zøllner, ph.d. og leder af Center for Selvmordsforskning til Kristeligt Dagblad.

Mange spørgsmål

Pårørende, kolleger, venner og fagpersoner stiller sig selv en række spørgsmål, når et menneske har forsøgt eller har begået selvmord: Hvorfor? Kunne jeg have forhindret det? Er det rigtigt eller forkert? For hvis skyld skal vi leve? Har vi pligt til at leve? Har vi ret til at dø?

Ifølge Lilian Zøllner er der ingen svar, der er rigtige eller forkerte, men vi har alle en etisk forpligtelse til at debattere spørgsmålene, mener hun.

Det er Lilian Zøllners erfaring, at hvis vi tør sætte os ned og spørge og lytte til et menneske, der åbenlyst har det svært, om vedkommende har tænkt at tage livet af sig og i givet fald hvordan, vil selvmordstankerne forsvinde.

– Det behøver ikke være en psykolog eller psykiater, der tager den samtale. Det kan være almindelige mennesker, der spørger og lytter til det menneske, der har det svært pga sygdom, skilsmisse eller noget, der er sket. Jeg tror, de fleste gerne vil holde én i hånden, når de dør. Selvmord er en ensom død, siger hun.

Også hos den humanitære organisation Livslinien, der har til formål at forebygge selvmord og selvmordsforsøg via telefonrådgivnig og net-chatrådgivninger oplever man også, at selvmord er et emne, der tales alt for lidt om.

Til Kristeligt Dagblad siger Jeppe Kristen Toft, der er direktør for Livslinien, at det er på tide at gøre noget ved problemet.

– Vi kan konstatere ud fra mange af de daglige henvendelser til Livslinien, at det at tale om selvmord er tabubelagt i mange familier. Vi har henvendelser fra mennesker, der har haft selvmordtanker i lang tid, men som ikke har fortalt nogen om det. Vores opfordring er altid, at man taler med sine nærmeste om det. Selvmordstanker er noget, man kan få hjælp til. Og at have dem er ikke et tegn på, at man er syg men derimod, at man er i nogle omstændigheder, man ikke selv er herre over, siger Jeppe Kristen Toft.

__________

Mænd i selvmordstanker er sværest at nå

Hvert år er der to til tre gange så mange mænd som kvinder, der tager sit eget liv

Skellet mellem kvinder og mænd vokser i statistikken over selvmord. En forklaring er, at mændene, sammelignet med kvinderne ikke tager lige så let imod de forebyggede tilbud.

Mænd reagerer ofte mindre hensigtsmæssigt på skilsmisser og brud og skjuler eller ignorerer tegn på depression.

Mænd, der vil begå selvmord, bruger ofte mere voldsomme og dermed mere fatale metoder, når de vælger at begå selvmord. Metoder, som hængning og skud er eksempler på metoder hos mændene, mens kvinder typisk bruger forgiftning med overdosis af medicin.

Kilder: Kristeligt Dagblad, Enhed for Selvmordsforebyggelse, Region Nordjylland, Statens Institut for Folkesundhed, bogen “På kanten af Livet” af psykolog Bente Hjorth Madsen.’

__________

Stigning hos unge kvinder

Antallet af selvmord blandt kvinder er faldet mere end antallet hos mænd. 166 kvinder begik selvmord i 2014, mens antallet hos mænd lå på 487. Men hos de helt unge kvinder er antallet af selvmordsforsøg stigende i forhold til antallet for unge mænd. Metoden ved selvmord og selvmordsforsøg hos unge kvinder er ofte snitsår i håndleddene.

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed