Se din angst som en ressource

Af: Jette Warrer Knudsen

Foto: Scanpix/Iris

Vi skal ikke løbe fra vores angst. Hvis vi anerkender angsten og lærer at fortolke den, kan vi få et rigere liv. En ny bog viser vejen

Vi hører tit om, at angst er blevet en folkesygdom, som sender et stigende antal af os til tælling Og de fleste af os frygter fra tid til anden at blive ramt. Men sådan burde det ikke være. For angst kan blive en vigtig og berigende medspiller, hvis vi forstår at tage imod den og ikke konstant kæmpe med at fortrænge den. I en ny bog: “Angst, grænser og rum. Om angstens ressourcer og nødvendighed”, fortæller og vejleder gestalt- og kunstterapeut samt mag. art i litteraturvidenskab, Lise Winther-Jensen om, at vi kan udvikle strategier i forhold til vores angst, så den bliver både til at udholde og samtidig bliver brugbar som en markør for, om vi lever vores liv i overensstemmelse med os selv.

– Vi skal lære at forstå, hvad angsten siger til os. Vi skal kunne høre, hvad den siger, og det er ikke nemt, fordi angsten taler til os ad omveje. Den gør krumspring og pakker tingene ind – det kan godt være temmelig svært at finde ud af, forklarer Lise Winther –Jensen. Hun understreger, at angstens budskab ofte skal forstås symbolsk, f.eks. kan klaustrofobi, dvs. angst for lukkede rum, være et udtryk for, at man lever sit liv i for små mentale rum. Det farlige er altså ikke de fysiske rum, men det, at vi måske skruer ned for os selv. Det handler om at kunne afkode angstens budskab, forklarer Lise Winther-Jensen og tilføjer, at vi mennesker ikke er gode til rystelser.

– Dem kan vi ikke lide – kun når vi er forelskede, siger hun.

 

Ønske om perfektion gør os angste

– Den angst, der hæmmer os, har ofte overordentligt meget at gøre med uklare grænser og utilfredsstillende rum i vores liv. Hvis man lærer at sige fra og til i sin relation med andre mennesker, kan man mindske angsten fortæller Lise Winther-Jensen, der tilføjer, at når stress ofte også leder til angst, så kan det skyldes, at ellers velfungerende mennesker mangler klare definitioner i deres relationer. Det kan f.eks. være i arbejdspladsens hierarki, beslutningsprocesser, kommunikationsgange, ledelsesstil, prioritering af arbejdsopgaver, osv.

Ifølge Lise Winther-Jensen så ligger en væsentlig grund til vores problemer med angst begravet i, at det moderne menneske forestiller sig, at perfektion er en mulighed. Mennesker var selvfølgelig også angste i tidligere tider, men de flestes kummerlige livsforhold umuliggjorde forestillinger om perfektion på denne side af døden, forklarer Lise Winther-Jensen.

 

Angst er et livsvilkår

– Vi har fået ideen om at kunne være perfekte. Det skaber ekstra angst og fanger os på uheldig vis. Perfektion er psykologisk død, fastslår Lise Winther-Jensen og tilføjer,  at ønsket om perfektion gør, at vi lader os styre af ydre faktorer – at vi lever med for lidt kontakt til os selv og dermed aldrig bliver tilfredse.

– Det handler om at anerkende angsten som en dynamisk, nødvendig, og konstruktiv del af vores følelsesliv. Angsten er et livsvilkår, så det handler om at få det bedste ud af den. Og det er faktisk besværet værd, fordi vi igennem vores sårbarhed får styrke, siger Lise Winther-Jensen, der tilføjer, at angsten på mange måde udtrykker sig på samme måde som sorg. At den kommer i bølger, der først rammer med stor styrke men efterhånden aftager.

– Derfor handler det om at lære at være i det rædselsfulde bare i kort tid ad gangen, så vi erfarer, at vi ikke går i stykker af det. Det gælder alle vore følelser, at vi ikke kan forblive i dem, men af os selv veksler mellem dem, fortæller Lise Winther Jensen, der tilføjer, at angsten bliver en hjælper for os, når vi anerkender den hos os selv og også hos andre. For at kunne bruge sin angst som en ressource, er det nemlig vigtigt at åbne op for andre – at turde være til stede i et fællesskab. I den proces er det vigtigt, at vi ikke behøver forstå de andre. Vi kan nøjes med at anerkende de følelser, de nu har.Vi kan jo ikke vide, hvordan den anden administrerer sine følelser, siger Lise Winther-Jensen.

__________

Mere om bogen og forfatteren

Angst, grænser og rum – om angstens ressourcer og nødvendighed

Forfatter: Lise Winther-Jensen

Illustrationer: Maja Lisa Engelhardt

Udgivet på forlaget Frydenlund

1991 sider – illustreret i farver

Vejl. pris: 349 kr.

Lise Winther-Jensen har i mere end 30 år arbejdet som privatpraktiserende terapeut og supervisor.

__________

Angst sender flest på førtidspension

Antallet af danskere, der sendes på førtidspension på grund af angst, er i kraftig vækst. Siden 2013 er antallet af nye tilkendelser af førtidspension på grund af angst vokset med 41 pct.

Angst alene er årsagen til, at flere bliver førtidspensioneret end alle sygdomme i bevægeapparatet tilsammen. Antallet af danskere, der får førtidspension pga. depression, er i samme periode faldet.

Angst koster årligt det danske samfund op mod ni mia. kr. i tabt arbejdsfortjeneste.

Én af de mest anerkendte behandlinger mod angst er kognitiv terapi.

Kilde: Sundhedsstyrelsen. Ugebrevet A4.

__________

Hvornår skal angst behandles?

Når angsten uden reel grund styrer vores liv og ødelægger livskvaliteten.

Kilde: SIND