Sødemidler under lup: Er de kræftfremkaldende?

Af: Helse Foto: Adobe Stock

I en verden, hvor sukker er allestedsnærværende, og sødemidler bliver fremhævet som det sunde alternativ, rejser der sig spørgsmål omkring deres sikkerhed. Er sødemidler virkelig et godt alternativ til sukker, eller bærer de en skjult risiko for kræft med sig? Og hvad med sukker – er det så uskadeligt, som nogle tror?

Sukker i sig selv er ikke klassificeret som kræftfremkaldende. Men dets høje energiindhold kan føre til overvægt og fedme, hvis det ikke forbrændes, hvilket igen øger risikoen for kræft samt andre folkesygdomme såsom diabetes og hjertekarsygdomme. Det er klart, at sukker ikke er farligt i moderate mængder, men et overforbrug kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser.

Læs også: Ny forskning: Sukkerindtag knyttes til angst og depression

På den anden side har sødemidler, som aspartam, længe været genstand for debat og undersøgelser i forhold til deres potentielle kræftfremkaldende egenskaber. Ifølge kilder, der har talt med Reuters, er aspartam på vej til at blive klassificeret som “muligvis kræftfremkaldende” af WHO’s internationale agentur for kræftforskning (IARC). Denne kategori inkluderer stoffer og faktorer, hvis virkninger på mennesker er vanskelige at bestemme med sikkerhed, ofte på grund af de etiske udfordringer ved at udføre direkte forsøg på mennesker.

Den mulige klassificering af aspartam som kræftfremkaldende vækker bekymring, især blandt producenter og forbrugere. Reaktionen fra Den Internationale Organisation for Sødemidler (ISA), stiftet af store forbrugere som Coca Cola og Mars Wrigley, understreger usikkerheden og behovet for yderligere forskning i disse stoffers langsigtede effekter på sundheden.

Læs også: Balancér blodsukkeret og boost sundheden

I lyset af dette dilemma står forbrugerne over for et valg mellem at fortsætte med at anvende sødemidler som et lavkaloriealternativ til sukker eller at navigere i de potentielle risici, sødestoffer måtte indebære. Med fortsat forskning og udvikling håber man på at finde klarere svar, der kan guide både forbrugere og politikere i sikrere madvalg.