Stigmatisering lægger pres på mennesker med overvægt

Af: Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse

Foto: Shutterstock

Stigmatisering er en væsentlig problematik, som rammer mange mennesker med overvægt; for mange af dem faktisk et større problem end overvægten i sig selv. Og det er et problem, som det er helt afgørende at få bugt med, fordi det kan have omfattende negative sundhedskonsekvenser både fysisk, psykisk og socialt for dem, som det rammer.

Stigmatisering kan måske nok lyde som et abstrakt og fjernt begreb. Men helt konkret så handler det om, at mange mennesker med overvægt jævnligt og i dagligdagen oplever at blive kategoriseret eller puttet i en særlig kasse som netop ”overvægtig”, frem for at blive set på som det unikke individ, de er. Det gælder både i sundhedsvæsenet, i skolen, på arbejdsmarkedet og i bussen.

Dertil kommer, at det at være i denne kategori helt uretmæssigt knyttes sammen med negative karaktertræk som for eksempel at dovenskab eller viljesvaghed. Det betyder, at mennesker med overvægt kan opleve at blive set ned på af andre, ikke får den rette behandling i sundhedssystemet, eller bliver fravalgt i jobs eller sociale sammenhænge.

En del af forklaringen på denne stigmatisering kan være den udbredte, men fejlagtige, opfattelse af, at overvægt er et valg, og at man nemt kan slippe af med overvægten ved at træffe en frivillig beslutning om at spise mindre og motionere mere.

Så simpelt er det ikke.

Forskning viser, at primært arvelighed, men også sundhedsadfærd og psykiske, sociale og samfundsmæssige faktorer er forbundet med udvikling af overvægt. Det vil sige, at eksempelvis mad- og måltidsvaner og fysisk inaktivitet kun i nogen grad spiller en rolle. Men at også ens mentale helbred, uddannelseslængde og indkomst har betydning for risikoen for at udvikle overvægt.

De fleste af disse risikofaktorer er nogle, som den enkelte ikke selv har indflydelse på. Alligevel lever fordommene om, at mennesker med overvægt f.eks. er særligt viljesvage, og at dette er årsagen til deres overvægt, videre i bedste velgående.

Det er vigtigt, at vi sætter målrettet ind for at komme denne stigmatisering til livs.

For stigmatisering kan lede til både angst, stress og depression og til, at den stigmatiserede isolerer sig, bevæger sig mindre, spiser mere og vælger ikke at gå til lægen ved sygdom, og således øger overvægten.

Det vil vi i Vidensråd for Forebyggelse gerne være med til at ændre. Derfor planlægger vi i samarbejde med Nationalt Center for Overvægt en konference om vægtstigmatisering, blandt andet i sundhedsvæsenet, ligesom vi også har en rapport på vej.