Stofskiftepatienter har brug for flere behandlingsmuligheder

Af: Israa Baajour, cand. pharm. og Lotte Stig Nørgaard, lektor, ph.d.

Foto: Shutterstock

Et nyt studie fra Institut for Farmaci på Københavns Universitet har vist, at patienter i Danmark med lavt stofskifte har lavere helbredsrelateret livskvalitet, end den generelle danske befolkning har.

Studiet bygger på en spørgeskemaundersøgelse, som blev delt på facebook-siden SOS Ingenmandsland – en uafhængig græsrodsbevægelse for stofskiftepatienter. Derfor var det mest patienter fra denne gruppe, der besvarede spørgeskemaet. Patienter, der ikke var i medicinsk behandling, blev ekskluderet fra undersøgelsen.

Studiet viser, at valget af medicinsk behandling har en indvirkning på den helbredsrelaterede livskvalitet for patienter med lavt stofskifte. Patienter i behandling med T4 monobehandling og T4 + T3 kombinationsbehandling har en lavere helbredsrelateret livskvalitet end patienter i behandling med thyroid alene. Cirka 35 pct. af de patienter, der besvarede spørgeskemaet, foretrækker medicinsk behandling med thyroid. Præparatet har dog ikke markedsføringstilladelse som lægemiddel i Danmark, fordi myndighederne ikke mener, at der findes evidens for behandlingen. Den såkaldt nationale behandlingsvejledning anbefaler heller ikke thyroid, idet brug af stoffet menes at være forbundet med risiko for overdosering og bivirkninger.

Læs også: Stofskiftemineralet selen

Lavt stofskifte er en udbredt sygdom i Danmark.

Mange stofskiftepatienter er velbehandlede og tilfredse med standardbehandlingen. Et mindretal af stofskiftepatienter oplever dog fortsat symptomer på lavt stofskifte, selvom de får behandling med T4. Det kan skyldes en dårlig konverteringsevne, som resulterer i, at patienten i mindre grad kan omdanne T4 til det aktive T3 i kroppen og dermed ikke får gavn af medicin, der indeholder T4 alene. Denne patientgruppe har derfor brug for medicin indeholdende det aktive T3, for at deres symptomer på lavt stofskifte aftager.

Sundheds- og Ældreministeriet udførte i 2018 et eftersyn af stofskifteområdet i Danmark, fordi flere stofskiftepatienter og patientforeninger løbende havde givet udtryk for utilfredshed med behandlingsmulighederne. Som følge af eftersynet afsatte Sundheds- og Ældreministeriet 5 mio. kr. til forskning i medicinsk behandling af patienter med lavt stofskifte. Der er derfor nu igangsat to forskningsprojekter på henholdsvis Odense Universitetshospital og på Herlev Gentofte Hospital, som begge har fået tildelt midler til forskning inden for området.

Endokrinolog, dr. med. Lars Bo Johansen, der har mangeårig erfaring med behandling af stofskiftepatienter, mener, at det er meget vigtigt at inddrage patienten i behandlingen:

– Der er brug for patienttilpassede behandlinger og inddragelse af patientrapporterede oplysninger i stofskiftepatienters behandlingsplan, siger Lars Bo Johansen.

Flere års erfaring med behandling af patienter med lavt stofskifte har gjort det tydeligt for Lars Bo Johansen, at ikke alle stofskiftepatienter er ens, og at der derfor er brug for flere behandlingsmuligheder for lægerne. Og, at det er altafgørende, at forskningen inden for behandling af lavt stofskifte fortsætter. Det er der stærkt brug for, supplerer Lars Bo Johansen.

Læs også: Sygdomme, der især rammer kvinder

Mangelfuld standardbehandling

Anne Sofie Obel, der er stofskiftepatient, mener, at den danske standardbehandling er mangelfuld, og at alt for mange patienter tabes på gulvet. Patienternes kliniske symptomer tages langt fra alvorligt. De patienter, der har problemer med konverteringsevnen, tilgodeses ikke i de nuværende standardbehandlinger. De patienter vil kun profitere på medicin i det øjeblik, de får tilført nok T3-hormon også.

Fortolkning af blodprøver er for denne patientgruppe skelsættende, siger Anne Sofie Obel.

De fleste stofskiftepatienter er velbehandlede og tilfredse med standardbehandlingen. Dog vil en undergruppe have meget gavn af andre behandlingsformer, da ikke alle stofskiftepatienter er ens. Der er brug for mere patienttilpassede behandlinger, som tilgodeser patienterne og deres ønsker for at forbedre blandt andet deres helbredsrelaterede livskvalitet.

Hvad er lavt stofskifte?

En tilstand, hvor skjoldbruskkirtlen (Thyroida) producerer for lidt thyroideahormoner.

Regulering af stofskiftet. Skjoldbruskirtlen producerer hormoner, der regulerer stofskiftet. Udskillelsen af stofskiftehormoner fra kirtlen reguleres igennem det thyroideastimulerende hormon, TRH, der stimulerer produktionen samt udskillelsen af hormonet, TSH, fra hypofysen. TSH regulerer skjoldbruskkirtlens udskillelse af stofskiftehormoner.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet (2018) Eftersyn af tilbud til patienter med lavt stofskifte.

 


Sådan stilles diagnosen:

For at diagnosticere lavt stofskifte laver man gentagne målinger af TSH og thyroxin (T4.)

Diagnosen stilles, når serum-TSH ligger over en øvre referenceværdi kombineret med en serum-T4 under en nedre grænseværdi.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet (2018) Eftersyn af tilbud til patienter med lavt stofskifte.

 


Behandlingsmetoder:

Behandlingen af lavt stofskifte begynder altid med standardbehandlingen, T4-monobehandling. En supplerende behandling med T3-hormon kan overvejes for patienter med vedvarende symptomer.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet (2018) Eftersyn af tilbud til patienter med lavt stofskifte.

 


Forstå stofskiftehormonerne:

T4: Thyroideahormonet, thyroxin, der frigives fra skjoldbruskkirtlen og omdannes til bl.a. T3 i kroppen.

T3: Thyroideahormonet, trijodthyronin, der frigives fra skjoldbruskkirtlen eller konverteres i kroppens organer.

Thyroid: Ekstrakt, udvundet af skjoldbruskkirtler fra grise. Det indeholder thyroideahormonerne T1, T2, T3 og T4.

TSH: En forkortelse af det thyroideastimulerende hormon, der regulerer skjoldbruskkirtlens produktion af stofskiftehormoner.

Konvertering: T4 bliver i kroppen omdannet til det aktive T3. Denne konverteringsproces kaldes også deiodinase. En procentdel af alle stofskiftepatienter er ikke gode til denne konvertering pga. en genetisk fejl.

Kilde: Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet (2018) Eftersyn af tilbud til patienter med lavt stofskifte.