Stor succes med ny behandling af hudkræft

Af: Jette Warrer Knudsen

Foto: Colourbox

En ny skånsom behandling af almindelig hudkræft ikke bare fjerner de skadelige kræftceller, men gør også huden yngre og fin.

Mange af os risikerer på et tidspunkt i livet at få almindelig hudkræft, som vi næsten med garanti kan blive helbredt for. Tidligere med skæmmende ar som en synlig omkostning. Sådan er det ikke mere, da der er sket enorme fremskridt inden for behandling af hudsygdomme. Nye teknologier og kombinations-muligheder er kommet til både i behandlingen af syg hud og på det kosmetiske område, og det betyder, at indgrebene er blevet betydeligt mere skånsomme samtidig med, at resultaterne er blevet revolutionerende gode.

Privathospitalet Mølholm er herhjemme pioner inden for de nye behandlingsmetoder. Peter Bjerring, professor og speciallæge i hudsygdomme, er Mølholms drivkraft i forskningen inden for nye behandlingsformer og i at få dem udført i praksis. Et opsigtsvækkende eksempel er behandling af almindelig hudkræft og forstadier til almindelig hudkræft. Den nye metode hedder photodynamisk terapi, som hurtigt fjerner forstadierne eller kræften og tilmed gør huden fin og glat igen – helt uden ar. Behandlingen går ud på, at en særlig creme bliver smurt på den angrebne hud – cremen indeholder et stof, 5-ALA, der findes naturligt i kroppen og bla. er et forstadie til hæmoglobin – (det røde farvestof i blodet.)

-Når cremen med 5-ALA påsmøres huden, optager alle hudceller stoffet, men forstadier til hudkræft og hudkræftceller optager ca. otte gange så meget som normale celler. Kræftcellerne mæsker sig simpelthen med cremen i modsætning til de raske celler, forklarer Peter Bjerring.

I cellerne omdannes 5-ALA til et stof, som i nogle timer gør cellerne meget lysfølsomme- og ca. tre timer efter påsmøringen bliver huden behandlet med synligt lys.

-Da cancer-cellerne har optaget langt mest af stoffet, bliver de meget lysfølsomme, og går til grunde i løbet af et par dage, hvorimod de normale hudceller ikke tager skade, fortæller Peter Bjerring.

Efter PDT behandlingen får huden sin normale farve igen, og der opstår normalt ikke ar.

-Fordelen ved den type behandling er også, at der kan behandles store områder ad gangen, og at ikke synlige forstadier fjernes, hvis de ligger i det område, der bliver behandlet, forklarer Peter Bjerring og tilføjer, at helbredelsesraten ved PDT er 80 til 90 pct.

-Det betyder, at der ikke kommer tilbagefald inden for en observationsperiode på to år efter behandlingen, fortæller Peter Bjerring, der tilføjer, at en enkelt behandling som regel er tilstrækkelig, fortæller Peter Bjerring, der som behandlende specialist hver gang glæder sig over, når en patient med hudcancer eller forstadier glad går ud ad døren efter en PDT behandling.

Så mange bliver ramt af almindelig hudkræft

Flere end 13.000 danskere får i gennemsnit om året almindelig hudkræft. Antallet er stigende.

Over 130.000 lever med almindelig hudkræft.

Der skelnes mellem basalcellekræft og pladecellekræft – sidstnævnte er mere alvorlig men ret sjælden.

Det er vigtigt at skelne almindelig hudkræft fra modermærkekræft (malignt melanom,) som også forekommer i huden, men er en helt anden og mere alvorlig kræfttype.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Husk at:

  • UV-stråling fra solen og fra solarier er den hyppigste årsag til hudkræft.
  • UV-stråling kan også medføre skællende, røde pletter på huden, og de kan udvikle sig til hudkræft.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Forstadier til hudkræft (aktinisk keratose)

Aktiniske keratoser er forstadier til hudkræft. Er forandringerne udbredte, kaldes de “field cancerization”

Spreder sig sjældent til andre organer, og derfor kan begge typer forandringer fjernes enten ved kirurgi i lokalbedøvelse, frysning, laserbehandling eller fotodynamisk terapi (PDT)

Kilde: Privathospitalet Mølholm, Peter Bjerring

Vidunderbehandling giver ung hud og forebygger hudkræft

Photodynamisk photorejuvenation er en behandling, som kombinerer et stof, som sprayes på huden (5-ALA) med et blitzlampe-lys (IPL.)

Kombinationsbehandlingen øger hudens stofskifte og læderhudens produktion af kollagen og elastiske fibre.

Ved måling tre dage efter behandling med 5-ALA og blitzlampe-lys ses en øgning af kollagen-dannelsen med i gennemsnit 500 pct. i forhold til hudens normale produktion af kollagen. Den øgede produktion falder løbende over de næste to til seks måneder til normalniveauet.

Genbehandling efter to til seks måneder.

Kilde: Privathospitalet Mølholm, Peter Bjerring

Mere info på: www.molholm.dk

Om 5-ALA og cytochromer

I vores kroppe findes der naturligt ALA (5-aminolevulinate) i små mængder. 5-ALA er et forstadie til bl.a. cytochromer og hæmoglobin (det røde farvestof i blod.)

Når huden påføres større mængder af 5-ALA, omdannes dette bl.a. til cytochromer, som huden anvender til stofskiftet. I sprayen er 5-ALA indkapslet i liposomer, der bærer stoffet ned mellem overhudscellerne og helt ned i læderhuden.

Alle vores celler danner energi til stofskiftet ved hjælp af ilt. Vi bruger energi til alt, hvad vi foretager os, og dermed også til at vedligeholde og nyskabe hudens elastiske- og kollagene fibre.

Stofskiftet foregår som en kædereaktion i cytochrom-molekylerne. Jo flere vi har af dem, desto bedre er muligheden for, at mere energi bliver skabt.

Kilde: Privathospitalet Mølholm, Peter Bjerring