Stress nedbryder vores evne til at føle hinanden

Af: Jeanne Fløe

Denne måneds fokus er indeklima. Og ligeså vigtigt det er at blive mindet om, at vi skal lufte ud for at sikre et sundt indeklima i fysisk forstand, ligeså vigtigt er det at blive mindet om, at indeklima er andet og mere end det fysiske. Stemningen og atmosfæren er to afgørende faktorer for et godt indeklima. Det gælder privat, og det gælder i vores arbejdsrelation.

Virksomhedskulturen på en arbejdsplads har indflydelse på den enkeltes trivsel. Smil til andre, og de smiler til dig, siger vi. Og det er sandt. Vi smitter hinanden med vores humør. Det skyldes vores sociale hjerne. Hele tiden spejler vi mennesker hinandens følelser. Vi kan aflæse hinandens stemninger og følelser, uden at vi taler med hinanden. Det sker helt ubevidst via sindrige forbindelser mellem den menneskelige hjernes neuroner.

Nogle af disse mange neuroner kaldes spejlneuroner. Det er spejlneuronerne, der gør os i stand til at spejle andres følelser i os selv og dermed få indsigt i, hvordan andre føler. Vi bliver smittet af deres humør. Smilet fra den anden, der kan øge vores glæde og overskud, men også det dårlige humør, der kan skabe negative følelser og utryghed i os. Vi påvirker altså konstant hinanden i hverdagen, om det er på arbejdspladsen eller derhjemme.

Derfor er det bestemt ikke ligegyldigt, om der er et godt indeklima på din arbejdsplads. Måske du har prøvet, hvordan en enkelt person kan forpeste det for alle andre. Men vidste du også, at hvis du selv er stresset, så nedsættes din evne til at spejle andre? I perioder, hvor vi er stresset, evner vi ikke i samme grad at føle med de andre og dermed have empati for dem.

Det er derfor virkelig farligt for indeklimaet på en arbejdsplads at have stressede medarbejdere.

I en stresset organisation opstår der lettere misforståelser, fordi vi er ramt på vores ellers så fantastiske evne til at mærke hinanden.

Misforståelser øger risikoen for konflikter. Mange konflikter nedsætter vores produktivitet. Så både økonomisk og medmenneskeligt er det altafgørende for virksomheder at sikre et godt indeklima.

Læs også: Et godt indeklima er afgørende for dit helbred