Sukkersyge-forandringer er skyld i nedsat syn

Af: Øjenforeningen

Foto: Øjenforeningen

En af de mest frygtede komplikationer til sukkersyge er blindhed. Heldigvis går det sjældent så galt, men det er vigtigt at passe sine kontroller. For de lumske forandringer bemærker man først selv, når det bedste tidspunkt for behandling er passeret.

Efter flere år med forhøjet blodsukker, bliver de små blodårer i øjet påvirket. Øjenlægen kan se de første forandringer efter år med sukkersyge. De påvirker ikke nødvendigvis synet, men de er vigtige at opdage. Derved kan man øge sandsynligheden for, at man med en regulering af blodsukkeret kan undgå, at sygdommen forværres og kommer til at give forandringer, der giver et nedsat syn.

To former for forandring:

Sukkersyge kan forårsage to former forandringer i øjets nethinde:

1.    Hævelse i den gule plet (det sted i øjet, hvor vi ser skarpt)

2.    Dannelse af nye blodårer i nethinden

Forandringerne kan opstå sammen eller hver for sig.

Der kan opstå en hævelse i øjets nethinde, fordi der siver væske ud i nethinden. Medicin, der sprøjtes direkte ind i øjet, kan få hævelsen til at forsvinde. Det er samme type medicin, (anti-VEGF), der benyttes til at behandle våd AMD. Hævelse i nethinden ses hovedsagelig (men ikke udelukkende) hos personer med type-2 diabetes.

Lang tid med forhøjet blodsukker kan også påvirke de små blodårer i øjet, så blodforsyningen i nethinden nedsættes. Øjet er storforbruger af ilt, og når der kommer mindre ilt til øjet, som følge af en dårlige blodforsyning, kan det betyde, at der frigøres en vækstfaktor, der giver anledning til, at der dannes nye, skrøbelige blodårer i nethinden. Men de nye blodårer kan ikke erstatte den tabte blodforsyning. I stedet vokser de ukontrolleret og risikerer at briste og give indre blødninger. Blødningerne kan efterfølges af bindevævsdannelse. Når bindevævet skrumper, trækker det i nethinden, hvilket kan føre til nethindeløsning og alvorligt synstab.

For at reducere nethindens behov for ilt, kan man ødelægge udvalgte dele af nethinden med laser. På den måde kan man undgå, at skarpsynet påvirkes. Til gengæld bliver nattesynet nedsat. Man siger, at man stjæler fra natten for at give til dagen. Dog tyder meget på, at den medicinske behandling med væksthæmmer (anti-VEGF) er en mere skånsom og lige så effektiv behandling af denne type sukkersygeforandring. Vi forventer derfor, at behandlingen inden for de kommende år bliver ændret, så man går bort fra laser.

 


Vidste du?

At sukkersygepatienter ikke kun får diabetisk øjensygdom. Sammenligner man med den del af befolkningen, der ikke har sukkersyge, bliver sukkersygepatienter ramt både tidligere og oftere af andre øjensygdomme som grøn- og grå stær. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på, at en øjenkontrol, hvor man alene har set efter sukkesygeforandringer, ikke frikender en for andre mulige synstruende øjensygdomme.