Har du overvejet at blive forsøgsperson?

Hvis det ikke var for forsøgspersoner, ville vi ikke have samme viden om sundhed og sygdom. Forsøgspersoner har blandt andet medvirket til, at vi i dag har to af de mest brugte lægemidler til behandling af type 2-diabetes. Det er rart at gøre en god gerning, men der er også andre gevinster at hente. Det fortæller tre, der har deltaget som raske eller syge forsøgspersoner.

Der er mange, som er villige til at ofre tid og kræfter, så vi alle kan gå få gavn af ny viden og bedre behandlinger. Det er i hvert fald det billede, der tegner sig i en ny undersøgelse fra sundhed.dk. Her svarer halvdelen af de adspurgte, at de gerne vil deltage i forsøg. Ville du svare det samme, kan du nemt gå fra tanke til handling. På sundhed.dk finder du nu en ny oversigt over de forsøg, som er åbne for tilmelding.

En win win situation

– Det er en fin mulighed, som jeg sagtens kunne finde på at bruge, lyder det fra 30-årige Kasper Skårup Andersen. 

Gennem flere måneder har han deltaget i et forsøg om effekten af sprinttræning, og det er ikke sidste gang, han deltager i forsøg. Erfaringen har nemlig indtil videre været positiv.

– Jeg deltager, fordi jeg er meget interesseret i træning. Under forsøget har jeg fået foretaget en masse muskelmålinger, så man kan se, hvordan mine muskler responderer på træningen. På den måde kan jeg jo måske blive klogere på, hvordan jeg bruger min krop bedst muligt fremover. Samtidig kan jeg være med til at bidrage med ny viden, som andre også kan have glæde af. Det er vist det, man kalder en win win situation, forklarer Kasper smilende og indskyder, at han faktisk også har fået lidt penge ud af deltagelsen:

– Jeg er studerende, så det er bestemt ikke dårligt, at der oven i hatten også ryger lidt ind på kontoen.

57-årige Janne Winther er enig i, at der er flere gevinster at hente som forsøgsperson. Sidste år tilmeldte hun sig et forsøg, der handlede om forebyggelse af knogleskørhed blandt kvinder.

– Min mor har Osteoporose, og jeg er selv i risikogruppen for at få sygdommen, fortæller Janne og fortsætter.

– Jeg tænkte, at det var en måde, hvor jeg rent faktisk kunne gøre noget til gavn for mig selv og samtidig for andre. Forsøget har også gjort, at jeg fået tjekket min helbredstilstand, og som et ekstra plus har jeg mødt nogle søde mennesker.

På vej mod bedre behandlinger

I nogle forsøg bruger man raske forsøgspersoner, mens man i andre tilfælde bruger forsøgspersoner, der har en bestemt lidelse. Som rask forsøgsperson, kan du som Janne og Kasper bidrage til, at der opnås ny viden om kroppens funktioner, livsstil og sygdomsforebyggelse. Deltager du med en bestemt sygdom, kan du på sigt bidrage til bedre behandlingsmuligheder.

Janne har også deltaget som ”syg” forsøgsperson, da hun i over et halvt år var med til at teste allergimedicin.  Hun har længe været plaget af birkepollenallergi, og hun håber, at forsøget baner vejen for en tabletbaseret behandling, så hun og andre med allergisymptomer kan få et alternativ til de nuværende indsprøjtninger.

– Den nuværende behandling med injektioner kræver, at man møder op hos lægen en hel del gange i løbet af et halvt års tid. Det ville være fantastisk, hvis der kom en ny løsning, hvor man bare skulle tage en tablet en gang om dagen, og jeg synes faktisk, at jeg har haft gavn af tabletterne under forsøget. Nogle af os har fået tabletter med uvirksomt stof, men jeg er altså ret sikker på, at det ikke har været mig, forklarer Janne. 

”Enormt motiverende”

For både Kasper og Janne er det at være forsøgsperson noget nyt, men 32-årige Hanne Jensen er med hendes egne ord lidt af en garvet forsøgskanin.

– Jeg fik øjnene op for forsøgsdeltagelse for cirka 10 år siden, og jeg har efterhånden deltaget i en del forsøg. For mig handlede det om, at jeg altid har været interesseret i kroppen og dens funktioner, fortæller Hanne, som i dag forsker i fedme-genetik ved Institut for Idræt og Ernæring.

– Tilbage i 2004 deltog jeg for eksempel i et forsøg, hvor jeg skulle indtage bestemt kost i et halvt år. Før og efter forsøget fik jeg lavet en helkropsscanning, hvor man målte fordelingen af fedt i kroppen. Jeg var overvægtig, så det var tydeligt, at der skulle gøres noget. Da jeg efter forsøget igen blev scannet, var det enormt motiverende at se effekten, og det gjorde også, at jeg var mere motiveret for at fastholde sunde kostvaner, forklarer Hanne og slutter:

– Faktisk har min erfaring som forsøgsperson været medvirkende til, at jeg i dag selv forsker, og hvis jeg må tage forskerbrillerne på et øjeblik, så håber jeg, at den nye funktion på sundhed.dk kan få flere til at undersøge mulighederne. Forsøgspersoner er jo guld værd for forskningen, og det er uanset om motivationen er at hjælpe andre, sig selv, eller om man lokkes af en økonomisk gulerod.

Info:  

Kunne du tænke dig at deltage i forsøg? På sundhed.dk kan du:

  • Finde overordnet information om muligheden for at deltage i sundhedsvidenskabelige forsøg
  • Se en oversigt over aktuelle, godkendte forsøg
  • Søge efter specifikke forsøg
  • Tilkendegive din interesse i at deltage i et forsøg, ved at maile direkte til forskeren