Symptomer på hjerteklapsforsnævring bliver overset

Af: Jette Warrer Knudsen / Foto: Colourbox

Hvert år bliver flere end 3.000 danskere ramt af hjertesygdommen, aortastenose, også kaldet hjerteklapsforsnævring. Godt halvdelen risikerer at dø inden for et år, hvis de ikke bliver behandlet i tide. Men det kan være svært, fordi symptomerne er vage og nemt kan forveksles med tegn på alderdom.

Mange ældre og deres pårørende overser nemt symptomer på hjertefejl.

En undersøgelse, foretaget af YouGov på vegne af Medtronic, viser, at selv om langt de fleste danskere har hørt om hjerteklapsforsnævring, kommer det stadig bag på godt en tredjedel, at træthed, svimmelhed og åndenød kan være symptomer på sygdommen.

Aortastenose er ifølge Dansk Cardiologisk Selskab den hyppigste klapsygdom i Danmark, og den forekommer i svær grad hos 2-7 pct. af alle over 65 år. Men mange har ikke fået stillet diagnosen, og derfor anbefaler Hjerteforeningen regelmæssig kontrol af hjerte og hjerteklap, fordi der er gode behandlingsmuligheder, hvis klapforsnævringen bliver opdaget i tide.

I modsat fald vil belastningen af venstre hjertekammer stige, og på sigt kan det betyde at pumpefunktionen i hjertekammeret svigter. Når man så anstrenger sig, kan man besvime og komme til skade, eksempelvis brække hoften eller i værste fald få hjertestop.

Mere skånsom behandling

Indtil for få år siden var den eneste effektive behandling mod hjerteklapsforsnævring den åbne hjerteoperation, hvor brystkassen bliver åbnet, den syge hjerteklap bliver fjernet, og en kunstig syes ind. Det er en stor operation i modsætning til den nye, skånsomme metode, TAVI, hvor patienten får sin nye hjerteklap monteret via lysken med et tyndt indføringsrør.

Forskningschef i Hjerteforeningen, overlæge og professor Gunnar Gislason vurderer, at der er et stort potentiale i TAVI metoden, fordi den er så skånsom, og patienterne derfor kommer sig hurtigere.

– Men den traditionelle metode er også god, så det handler i høj grad om, at vi skal være skarpe på at udvælge den metode, der er mest rigtig for den enkelte patient, siger Gunnar Gislason.

Foreløbige undersøgelser viser, at den nye TAVI metode på kort sigt er lige så sikker som åben hjertekirurgi.

– Men vi skal huske, at metoden er ret ny, så derfor bliver det afgørende, at den også viser sig at være holdbar på lang sigt. Og det ved vi jo i sagens natur først om nogle år.

 

Hvem rammer sygdommen?

Typisk mennesker over 65 år. Der er en lille overvægt af mænd, der bliver ramt af sygdommen.

Hvert år bliver ca. 2000 danskere opereret for hjerteklapsygdom. Herhjemme lever ca. 15.000 med en hjerteklapdiagnose.

Kilde: Hjerteforeningen, Dansk Cardiologisk Selskab.

 

Symptomer på aortastenose – hjerteklapsforsnævring:

Åndenød ved fysisk aktivitet, svimmelhed, træthed eller besvimelse ved anstrengelse.

Kilde: Hjerteforeningen, Dansk Cardiologisk Selskab.

 

Hvad er aortastenose eller hjerteklapsforsnævring?

En hjertesygdom, der opstår, når hjerteklappen ikke kan åbne ordentligt pga. forkalkning. Derfor har blodet svært ved at passere igennem hjerteklappen, og hjertet bliver overbelastet. Hjerteklapsforsnævring kan ikke forebygges og kræver behandling.

Kilde: Hjerteforeningen, Dansk Cardiologisk Selskab.

 

2 typer behandling

Åben hjertekirurgi – AVR.

Standardbehandling, hvor brystkassen åbnes. Patienten udskrives en uge til 10 dage efter operationen

Aortaklapimplantation – TAVI.

Den nye kunstige hjerteklap monteres via lysken ved hjælp af et indføringsrør og føres op til hjertet, hvor den erstatter den syge hjerteklap. Patienten bliver typisk udskrevet 2-3 dage efter indgrebet.

Kun 400 af de godt 2.000 patienter, der bliver opereret pga. hjerteklapsforsnævring, får tilbudt den mere skånsomme TAVI metode.

Kilde: Hjerteforeningen, Dansk Cardiologisk Selskab.

 

Gode resultater med TAVI

I otte år har det været muligt at få nye hjerteklapper med den skånsomme TAVI-metode. Hjertespecialist Lars Søndergaard, Rigshospitalet, er medforfatter til en undersøgelse, der viser, at TAVI er lige så sikker og holdbar som det store kirurgiske indgreb.

TAVI blev i begyndelsen kun tilbudt svage og gamle , som ikke kunne tåle det store indgreb.

Men Lars Søndergaard vurderer, at TAVI også vil blive tilbudt yngre og fysisk stærke mennesker, fordi der kan spares store ressourcer både menneskelige og økonomiske. Prismæssigt ligger TAVI nogenlunde på samme niveau som åben-bryst-operationen.