Synet påvirker i høj grad din livskvalitet

Af: Øjenforeningen

Foto: Scanpix/Iris

Langt de fleste af os tager uden videre synet for givet. Først når synet begynder at svigte, finder vi ud af, hvor afgørende synet er for vores livskvalitet.

Hvordan måler man livskvalitet? Naturligvis må dem, der rammes af en sygdom, være de nærmeste til at vide, hvilket gener og begrænsninger en sygdom påfører de ramte. Men hvordan kan man vurdere, om det er værst at blive ramt af pest eller kolera? En amerikansk forskergruppe har opstillet en målestok, der kan sammenligne de onder, som alskens syndomme medfører. Som i et diabolsk spil med djævlen, spurgte forskerne deres patienter, hvor stor en andel af deres forventede restlevetid, de var villige til at opgive, hvis de kunne slippe for deres sygdom. Ved at trække andelen fra værdien ét, kunne forskerne opstille et indeks for livskvalitet (LK-værdi). Værdien ét svarer til et perfekt helbred.

Små forskelle i synsstyrken – store forskelle i livskvaliteten

Selvom der findes livstruende øjensygdomme, er formålet med langt de fleste af de behandlinger, øjenlægen giver, at sikre, at så meget som muligt af synet og livskvaliteten bevares. For selv små forskelle i synsstyrken giver en markant forbedret oplevet livskvalitet.

Total blindhed opleves lige så slemt som alvorlige følger efter slagtilfælde (inkl. taleforstyrrelser). Her angives LK-værdien til 0,26. Men kan man beholde blot ti pct. af sit syn, stiger LK-værdien til 0,47.

Ti pct.’s-grænsen er interessant fordi, den udgør grænsen for det, der betegnes som ’social blindhed’. Noget, der opleves værre end nyresvigt med hjemmedialyse (LK-værdi 0,56). Men selv med et meget alvorligt synshandikap og et liv som svagsynet (restsyn på 0,2), stiger den oplevede livskvalitet ganske betragteligt til 0,68. Kan man beholde så meget at sit syn, at man er i stand til at opretholde sit kørekort (synsstyrke på 0,5) er LK-værdien 0,8, hvilket er samme værdi, som patienter med hjertekramper oplever.

Hurtig behandling bevarer livskvaliteten

AMD er den sygdom, der forårsager mest blindhed i Danmark og i den vestlige verden. I dag kan man behandle den aggressive våde AMD. Men forsinkes behandlingen med blot to uger, kan man gå fra at beholde sit kørekort (restsyn 0,5), til at måtte leve med svagsyn (restsyn 0,33). Derfor er det vigtigt, at man selv holder øje med, hvordan ens syn udvikler sig. Se, hvordan du gør på tjekditsyn.dk og læs mere om øjet og øjensygdom på ojenforeningen.dk.

 


 

Sygdomme og livskvalitet

LK-værdien hos patientgrupper

Total blindhed: 0,26

Alvorlige følger efter slagtilfælde inklusive taleforstyrrelser: 0,26

Prostatakræft med ukontrollerede smerter og inkontinens: 0,35

AMD med tabt synsstyrke til mindre end 0,1 på bedste øje: 0,47

Nyresvigt (hjemmedialyse): 0,56

Operationskrævende mavesår: 0,58

AMD med tab af synsstyrke til mindre end 0,2 på bedste øje: 0,68

Moderate følger efter slagtilfælde, men i stand til at gå uden hjælp: 0,69

Aids (behandlet): 0,70

Prostatakræft uden inkontinens: 0,72

Åreforkalkning i benene med svære smerter ved gang: 0,74

Hjertekrampe: 0,80

Impotens: 0,85

 

Kilde: Brown Trans. Am. Ophthamol. Soc. 2005:103:173