Tilskud gav mere livskvalitet ved fibromyalgi

Af: Malene Tonnung

Foto: Scanpix/Iris

Smerter og træthed er gennemgående for patienter ramt af fibromyalgi, og der findes endnu ingen muligheder for helbredelse. Det lille coenzym Q10, som kroppen selv danner, kan dog være med til at gøre en forskel, viser et mindre studie.

Det er over 50 år siden, at man for første gang fandt ud af at udvinde coenzymet Q10 og anvende det terapeutisk, men man er langt fra færdig med at opdage helt præcist, hvad Q10 kan gøre af forskel, når det gives som tilskud. Vi mennesker danner selv det lille coenzym, men alder, sygdom og medicin kan føre til, at vi danner mindre, og dermed mister vi energi, da cellerne er afhængige af Q10 for at kunne danne energien. Derfor kan det gøre en stor forskel, når især syge og ældre indtager Q10 som tilskud.

Et mindre spansk studie, der har undersøgt effekten af coenzym Q10 til fibromyalgipatienter, har vist, at også her kan tilskuddet have en positiv virkning. Og på baggrund af det opmuntrende resultat har forskerne planer om et større, opfølgende studie.

 

Positive effekter for hjertesyge

Der indgik 20 midaldrende personer med fibromyalgi i det spanske studie, som var et dobbelt-blindet lodtrækningsforsøg.

10 patienter fik en kapsel med 100 mg Q10 tre gange dagligt, mens kontrolgruppen fik tilsvarende placebokapsler. En tilsvarende Q10-dosering indgik i det meget omtalte Q-Symbio-studie, hvor svært syge hjertepatienter fik Q10 i flere år, og dermed sænkede deres risiko for indlæggelser og hjertedød med 40 pct.

Det aktuelle studie på fibromyalgipatienter varede dog kun i 40 dage.

 

Ændringer ved Q10-tilskud

Undersøgelsen viste ingen forskel i de to gruppers BMI – før og efter indtagelsen. Derimod viste studiet vigtige ændringer på molekylært niveau hos Q10-gruppen så som en forbedret funktion af deres mitokondrier, der er det energiproducerede element i cellerne, en forbedret antioxidant gen-ekspression, som er den hastighed, hvormed informationen fra et gen (DNA) omsættes til et protein, i dette tilfælde en antioxidant.

Derudover så forskerne en nedsat grad af inflammation i kroppen ledsaget af færre fibromyalgisymptomer, såkaldte ”tenderpoints”. Inflammation er altid tilstede, når der optræder smerter.

I den aktive gruppe, der fik Q10 i 40 dage, kunne forskerne se forbedringer på alle nedenstående områder, hvis fravær højnede livskvaliteten:

  • Følsomhed i omgangen med andre.
  • Ængstelse.
  • Modvilje.
  • Tendens til aggression og fjendtlighed over for andre.
  • Depression.

 

En cellefejl?

Årsagen til fibromyalgi er ukendt, men der er for nylig fremkommet den hypotese, at oxidativt stress og fejlfunktion af cellernes mitokondrier er involveret i lidelsen. Denne hypotese har gjort det oplagt at undersøge effekten af Q10, som spiller en vigtig rolle på disse områder.

Fibromyalgi er et almindeligt forekommende syndrom, som indbefatter op mod fem pct. af verdens befolkning. Lidelsen indbefatter en lang række forskellige fysiske og psykologiske symptomer. De kan være udmattelse, muskelstivhed, søvnforstyrrelser, morgentræthed, kognitive problemer samt ængstelse og depression.

Ref. Alcocer-Gómez E, et al. Effect of Coemzyme Q10 on Psychopathological Symptoms in Fibromyalgia Patients. Letter. CNS Neurosci Ther. 2017;23:188-89.

 


 

Fibromyalgi og migræne

I tidligere forskning har Bio Quinone Q10 vist sig at have god effekt mod ho- vedpine hos fibromyalgipatienter.

Mange fibromyalgipatienter døjer ofte med kronisk migræne.