Ulighed i tilbud om palliativ behandling

Af: Helse-redaktionen

Foto: Shutterstock

Dansk Palliativ Database har netop udgivet sin årsrapport. Den viser, at 82 pct. af de patienter, der er henvist til en specialiseret palliativ indsats, får kontakt med det specialiserede niveau, inden de dør eller bliver for dårlige til at modtage indsatsen.

Årsrapporten fra Dansk Palliativ Database viser også, at kun to procent af patienter med andre sygdomme end kræft, får specialiseret palliativ behandling, inden de dør. For kræftpatienter er den tilsvarende andel 48 pct.

Palliation er en tværfaglig indsats

– God palliation, både basal og specialiseret, kræver viden og indsigt hos alle de fagpersoner, som omgås patienter med livstruende sygdomme – den palliative indsats er tværfaglig. Det er vigtigt, at mange faggrupper er opmærksomme på de mangeartede behov for palliation, som deres patienter eller borgere har.

Både læger og sygeplejersker skal kunne se deres patienters behov for palliation, siger Lene Jarlbæk, der er lektor, speciallæge i onkologi og forfatter til rapporten om kortlægningen og tilføjer, at det også gælder andre, der er tæt på patienterne/borgerne, f.eks. Sosu-assistenter og –hjælpere, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, præster og adskillige andre faggrupper.

– Både vi i projektgruppen, der står bag REHPAs kortlægning, og andre i feltet oplever en mangel på at kunne tilbyde tilstrækkeligt med kvalificerede, tværfaglige indsatser til mennesker med behov for specialiseret palliation, siger Lene Jarlbæk.

Paliation

Sygeplejersker og læger er de faggrupper, der i størst omfang tilbydes vejledning og undervisning af de specialiserede palliative enheder. Andre terapeuter eller professionelle synes at have mindre adgang til det specialiserede niveaus viden og indsigt i de problemer, som mennesker med livstruende sygdom lever med.

Det kan give anledning til opmærksomhed, at f.eks. terapeuters og andre professionelles muligheder for at opnå de fornødne kompetencer til at kunne levere palliative indsatser på højt fagligt niveau tilsyneladende er mindre end sygeplejersker og lægers muligheder.

Kilder:

www.rehpa.dk og www.dr.dk