Vær opmærksom på dit hjerte – og søg læge, hvis det halter

Af: Jette Warrer Knudsen

Foto: Shutterstock

Omkring halvdelen af os vil få en hjertesygdom, når vi når de 65 år og opefter. Derfor er det overordentligt vigtigt at kende de vigtigste tegn på hjertesygdom, så vi hurtigt kan komme til lægen og derefter blive udredt.

Det gode budskab er nemlig, at der er sket en revolutionerende udvikling inden for behandling af hjertesygdomme. Men i det seneste år, hvor vi har været ramt af coronapandemien har der været en tendens til, at mange har holdt sig tilbage med at søge læge. Risikoen kan have været, at mange går med en uopdaget hjertesygdom.

Helse, Mediegruppen og FOA har netop holdt tre webinarer om hjertesygdom til tre forskellige målgrupper. Nemlig til borgerne, til personer, der arbejder i sundheds- og plejesektoren og til læger. Formålet er generelt at gøre opmærksom på de mest almindelige hjertesygdomme, symptomer og behandlingsmuligheder.

Aortastenose er den mest udbredte hjerteklapsygdom i den vestlige verden og forekommer hos 2-7 pct. af alle over 65 år. Hvis aortastenose ikke behandles, kan det føre til hjerteanfald eller pludselig død. Sygdommen kan komme snigende, da symptomerne på aortastenose udvikler sig gradvist. Mange mennesker tilskriver symptomerne alder og tilpasser livsstilen herefter. Men det behøver langtfra at være alderen, der har svækket hjertefunktionen. Det kan ligeså godt være tegn på hjerteklapsygdom, som ældre langt op i årene kan få behandling for, så deres livskvalitet forbedres markant. Det er nu muligt at få nye hjerteklapper indopereret, uden at brystkassen skal åbnes. Metoden hedder TAVI, (Kateterbaseret hjerteklapprocedure,) som er skånsom og betydeligt mindre omfattende, end hvis brystkassen skal åbnes.

– Derfor er det rigtig vigtigt, at ældre mennesker højt oppe i årene også får mulighed for at få afklaret, om de er egnet til en hjerteklapoperation, sagde Bo Christensen, professor i almen medicin og praktiserende læge i webinar-forløbet.

Forsnævringen af aortaklappen skyldes ofte ”forkalkning”. Samlingen af kalkaflejringer på hjerteklappens flige, der er de flapper af væv, som åbner og lukker, begrænser aortaklappens evne til at åbne og lukke ordentligt. På grund af dette har hjertet sværere ved at pumpe det iltede blod gennem aortaklappen og rundt i kroppen. Det kan medføre symptomer som svær åndenød og unormal træthed. Aortastenose kan også forekomme uden mærkbare symptomer.

Det første skridt, din læge vil tage, hvis du formodes at have aortastenose, er at han eller hun lytter på dit hjerte med et stetoskop efter den karakteristiske mislyd. Mislyden er typisk den første indikation på aortastenose.

Det skønnes, at mindst 100.000 danskere har en hjerteklapsygdom, og det forventes, at antallet vil stige i takt med den stigende alder i den danske befolkning. Mange har dog ikke symptomer på aortastenose, da det i starten ikke medfører begrænsninger i hjertets funktion.

På de tre webinarer blev der gennemgået både de mest almindelige hjertesygdomme, symptomer og specifikt for lægewebinaret muligheder for behandling af aortarelateret sygdom, sådan at de praktiserende læger er bedre klædt på til at rådgive de patienter, der har symptomer på hjerteklapsygdom.

Hvis du gik glip af de tre webinarer, så har du mulighed for at se dem alle tre lige præcis, når det passer dig på www.magasinethelse.dk/webinar.

De tre webinarer er sponsoreret af Edwards Lifesciences.

Symptomer på:

Hjertesvigt

Åndenød i liggende stilling

Fysisk udmattelse, åndenød og træthed ved aktiviteter

Væskeophobning – f.eks. øget vægt, større mave og hævede ben

Trykken for brystet

Evt. dårlig hukommelse.

Forkammerflimren

Hurtig og uregelmæssig puls

Åndenød

Træthed

Svimmelhed

Smerter i brystet

STROKE. Forkammerflimren kan give STROKE/blodprop i hjernen. Derfor vigtigt at komme i behandling.

Hjerteklapsygdom

Åndenød

Smerter i brystet

Svimmelhed

Besvimelse

Ingen symptomer.