Vil vi forhindre flere unge rygere og mere KOL?

Af: Carsten G. Johansen

Foto: Scanpix/Iris

Mange droppede tobakken i kølvandet på vedtagelsen af Rygeloven i 2007. Men i dag, 11 år senere, stiger antallet af unge, som ryger hver dag. Den politiske debat og handlekraft har fået lidt åndenød – men faktisk har vi allerede midlerne til at forhindre flere unge rygere og flere tilfælde af KOL.

Der kan være flere forskellige årsager til KOL. Men én ting gør meget, meget mere skade på danskernes lunger end alt andet: Tobak.

Den gode nyhed er, at vi ved, hvordan vi kan skåne tusindvis af lunger for tobak i de kommende år. Desværre er den dårlige nyhed, at vi ikke gør det. En paradoksal situation, mener direktør for Statens Institut for Folkesundhed Morten Grønbæk, der også er formand for Vidensråd for Forebyggelse.

– Unge bliver meget påvirket af prisen. Vi kan gøre rigtig meget ved at hæve tobaksafgifterne markant, siger Morten Grønbæk.

Andre eksempler på tiltag, som i andre vestlige lande har haft stor positiv påvirkning på kampen for at holde de unge fra tobakken, er at forbyde reklamer for tobaksprodukter eller indføre neutrale pakker.

Politisk tøven på dagsordenen

Men i Danmark går det lige nu i den modsatte retning, selvom friske undersøgelser viser, at et stort flertal i befolkningen støtter en skrappere tobakspolitik, og selvom detailhandelen samarbejder positivt for at håndhæve forbuddet mod at sælge til unge under 18 år og senest også ved at gemme tobaksvarerne under disken, så kunderne i mindre grad fristes til impulskøb.

Morten Grønbæk konstaterer, at det er blevet sværere at få politikerne til at deltage i debatter, hvor rygning er på dagsordenen.

– Tidligere var jeg jævnligt i debatter med politikere, som var skeptiske over for stramninger af rygelovgivningen. Men i den senere tid er tendensen, at politikerne ”ikke har tid til at deltage”, når der indbydes til en diskussion om tobak, undrer Morten Grønbæk sig.

Unge rygere får mere KOL

Men hvad betyder det egentligt for antallet af KOL-tilfælde, at flere unge falder for tobakkens fristelse? Man hører jo ikke om unge med KOL – sygdommen starter normalt hos mennesker i en moden alder. 

– Rygning i de unge år øger risikoen for en række lungesygdomme – ikke mindst KOL, konstaterer konsulent hos Lungeforeningens Mathias Vestergaard Nielsen.

Forklaringen er, at normale lunger bliver ved at udvikle sig, til man er ca. 25 år gammel. Derefter mister vi lidt lungefunkton hvert år resten af livet. Først går det langsomt, og på et tidspunkt efter vores 50 års-fødselsdag går det lidt hurtigere.

– Men hvis du ryger, udvikler dine lunger sig ikke optimalt. Du når aldrig op på din fulde lungefunktion, og derfor falder lungefunktionen hurtigere til et niveau, som påvirker din livskvalitet. Du kan have symptomer på KOL, allerede når lungefunktionen er nede omkring 80, siger Mathias Vestergaard Nielsen.

Samtidig peger hjerneforskning på, at tobaksafhængigheden er stærkere, jo tidligere du er startet som ryger. Unge rygere får altså sværere ved at lægge tobakken på hylden senere i livet.

– Og selvom du kan udvikle KOL af flere forskellige årsager, ligger det fast, at mindst 85 procent af KOL-tilfælde skyldes rygning, slår Mathias Vestergaard Nielsen fast.

Prisen er bedste forebyggelse

Med sin rolle i forebyggelsespolitikken kan Morten Grønbæk konstatere, at det er svært at skabe opmærksomhed med de kendte metoder

– Overordnet går det heldigvis kun én vej med tobaksforbruget: Nedad. Men det går for langsomt, så vi må tage et ansvar for at lede efter de mest effektive måder at påvirke holdninger og lovgivning, siger direktøren for Statens Institut for Folkesundhed.

Morten Grønbæk mener, det er positivt at se detailhandelens engagement med at tage cigaretpakkerne ned fra udstillingshylderne, og han har opmærksomt fulgt – og deltaget i – den offentlige tobaksdebat hen over sommeren.

– Mit største ønske er, at vi følger Norges eksempel med stærkt forhøjede afgifter, fordi det har stor effekt på unges forbrug. Og min største frygt er, at vi nøjes med endnu en afgiftsstigning på 3 kroner pr. cigaretpakke, som ikke vil have nogen effekt på folkesundheden, konkluderer Morten Grønbæk.

Op imod halvdelen får KOL

I dag lever omkring 300.000 danskere med en KOL-diagnose. Det vurderes, at lige så mange har sygdommen uden at vide det.

De senere års fald i tobaksforbrug kommer ikke til at ændre på disse tal foreløbig. Det varer mindst 25 år, før det slår igennem, at meget færre mennesker er rygere i dag, end det var tilfældet for en generation siden.

– Mellem 35 og 50 procent af alle rygere udvikler før eller siden KOL. Og når du først har sygdommen i lungerne, findes der ingen måde at helbrede de skader, der er sket på luftveje og lungevæv. Så fra vores perspektiv i Lungeforeningen gælder det om, at vi får så få nye rygere som muligt. Det har uhyre stor betydning, at unge aldrig tænder den første cigaret, siger Mathias Vestergaard Nielsen.

Dele af artiklen bringes også i magasinet Lungenyt (udk. sept. 2018)

 


 

Supermarkedernes gemmeleg giver gevinst

Efter flere års tøvende tilløb i detailhandelen valgte et antal dagligvarebutikker denne sommer at flytte tobakken ned under disken. Og resultatet kan allerede måles.

Siden indførelsen af De Nationale Sundhedsmål i 2014 har det været diskuteret, hvordan detailhandelen kan bidrage til at begrænse salget af tobak.

Et forslag er, at tobaksvarer ikke må være synligt udstillet i butikken. På den måde fristes kunderne ikke til impulskøb – især de yngste kunder vil blive påvirket af sådan en regel, lyder forventningen.

Efter lidt tænkepause var Irma i København sidste år de første til at gemme tobakken under disken i en forsøgsperiode. Men i løbet af sommeren satte Rema 1000 og butikkerne i Salling Group trumf på: I løbet af året vil tobakken blive gemt under disken i Netto, Føtex, Bilka og Rema 1000.

Netto har allerede gennemført indgrebet i hele kæden og allerede efter en måned kunne butikskæden melde ud, at der blev solgt 5 procent mindre tobak i de 500 butikker, hvor tobak ikke længere var synlig.

– Det, vi hører fra butikkerne, er også, at det er impulskøbene fra unge mennesker, de ser mindre af, forklarede landedirektør i Netto Brian Seemann til ritzau.

Coop, der i 2017 erklærede sig parat til at skjule cigaretterne i sine butikker, hvis politikerne lavede ny lovgivning på området, har endnu ikke sat en dato på, hvornår de følger trop. Men med resultaterne fra konkurrenterne må det forventes, at tobak inden for den nærmere fremtid også gemmes under disken i SuperBrugsen, Fakta og Kvickly.

Hos Kræftens Bekæmpelse udtrykker projektchef Niels Them Kjær glæde over udviklingen hos supermarkedskæderne, hvor der i år også er blevet strammet op på ID-tjek af tobakskundernes alder.

Kræftens Bekæmpelses forebyggelsesekspert advarer dog samtidig, at de erhvervsdrivendes initiativ kun er ét skridt på vejen i kampen imod tobak.

– Vi savner en lov, for vi skal have alle kioskerne med, hvis vi vil nå vores mål om en røgfri fremtid i 2030, siger han.

 


 

Vidste du, at …

Magasin-butikkerne i marts helt valgte at droppe tobak i dagligvareafsnittet af sine stormagasiner i København, Århus og Lyngby

 


 

Norges unge: Skammer sig over skodder

Den danske tobaksdebat går i stå, når den rammer spørgsmålet om højere afgifter. Politikerne benægter ikke, at tobak er skadelig. Men mange af dem ser ud til at mene, afgifter er skadelige.

I Norge tog de politikken ud af dette spørgsmål og skruede voldsomt op for prisen på røgvarer. En pakke cigaretter kom til at koste ca. 90 kroner – mere end dobbelt så meget som i Danmark. Resultatet lod ikke vente længe på sig: I dag ryger kun 3 procent af de norske unge. Ca. 16 procent af de danske unge mellem 16 og 24 år er rygere.

Det voldsomme ryger-frafald blandt norske unge tilskrives primært den høje pris. Frafaldet har også betydet, at norske unge har vendt ryggen til røgen og synes, det er mere ulækkert end smart.

 

Statens Institut for Folkesundhed

Er et nationalt forskningsinstitut. Et af dets vigtigste formål er at kortlægge befolkningens sundhedstilstand og rådgive myndighederne om, hvordan befolkningen kan blive sundere og leve længere.

Instituttet oplyser bl.a. via udgivelse af Den Nationale Sundhedsprofil (senest i 2017). Rådgivning af myndighederne kan bl.a. omfatte forslag om lovgivning og om opbygningen af sundhedsvæsenet.

Instituttet blev stiftet i 1950 og havde som oprindeligt formål at forebygge imod tuberkulose.

 


 

Så mange danskere ryger

I alt oplyser 16,9 procent, at de ryger dagligt, mens 5,5 procent oplyser, at de ryger engang imellem. Samlet set betyder det, at 22,4 procent af danskerne ryger, hvilket svarer til ca. 1,06 mio. personer.

De fleste rygere er i aldersgruppen 55-64 år.

 

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2017