Vi løber tør for rent drikkevand, hvis vi ikke ændrer kurs

Af: Helse redaktionen

Forureningen af det danske drikkevand har nået et kritisk punkt. Hvis der også skal være rent drikkevand til vores børn, skal der gøres noget nu, advarer Danske Regioner.

I Danmark har vi i mange år nydt godt af rigeligt med rent grundvand, vi blot kunne pumpe op og drikke. Men nu er vores rene drikkevand under massivt pres.

Mere end hver anden drikkevandsboring i Danmark er i dag forurenet med pesticider og rester fra andre giftstoffer.

Læs også: Er det nødvendigt at rense sit drikkevand?

Forureningen er nu så omfattende, at flere og flere vandværker må bruge mange ressourcer på at rense vandet for giftstofferne. Nogle steder er vandet så forurenet, at vandboringerne må lukke.

Ifølge Danske Regioner mangler der et samlet overblik over Danmarks grundvand. Man skal undersøge, hvor meget rent vand, vi har, samt hvor stort behovet for vand er i forskellige områder. Når man har et godt overblik, har man bedre forudsætninger for at skabe en plan for, hvordan vi passer bedst på vores grundvand.

I dag er ansvaret for grundvandet delt mellem staten, regionerne og kommunerne. Derfor har ingen ansvaret for at skabe overblik.

Danske Regioner anbefaler derfor, at man som første skridt mod at redde det danske drikkevand, giver regionerne ansvaret og opgaven med at udarbejde en samlet kortlægning af alle trusler mod grundvandet.