“Vi pakker de løftede pegefingre væk og møder de unge i øjenhøjde”

Af: Freja Fredsted Dumont

Foto: Scanpix/Iris

De fleste unge i dag er i kontakt med alkohol, stoffer og gambling i større eller mindre grad i løbet af deres ungdomsliv. Selvom det for mange er relativt uproblematisk, får det for nogle (og i stigende grad flere) alvorlige konsekvenser. Derfor var ’afhængighed’ på dagsordenen til Ungdommens Folkemøde 2018.

– De unge får så mange løftede pegefingre om det ene og det andet; skru ned for dit alkoholforbrug, drop smøgerne, lad være med at spille om penge osv. Og det er alt sammen i bedste mening. Men kan vi gøre noget for at gøre det mere aktuelt, spørger Sarah Thiele, forebyggelseskonsulent hos Center for Ludomani.

Det spørgsmål håbede Center for Ludomani, KABS Viden og Novavi i fællesskab at komme et svar nærmere på til Ungdommens Folkemøde.

– I stedet for at stå og råbe fra hver vores stand gik vi nu sammen, så vi kunne sætte fokus på forskellige former for afhængighed blandt unge. Vi ville gerne høre, hvad de tænker, og få en dialog i gang om, hvad løsningen kan være, når vi taler afhængighed i forskellige afskygninger.  Med andre ord vil vi sætte ’afhængighed’ på de unges lystavle, siger Sarah Thiele.

Hvad mener de unge selv, løsningen er? 

”Sig nej! Det er… snusfornuft”, ”Drik mindre – Oplev mere”, ”Fuld af liv”, ”Gaming Not Gambling” 

Der findes et hav af kampagner derude, som har til formål at ramme de unge, når det gælder deres forhold til gambling, alkohol, tobak og stoffer. Desværre viser evalueringer, at mange kampagner oftest preller af på de unge.

– På folkemødet fik de unge mulighed for at arbejde i workshops, lytte til podcasts og oplæg og lave rollespil. Der blev arbejdet med følelser som skam, skyld og fordomme. Vi har altså fokuseret på det bagvedliggende problem uden nødvendigvis at omtale selve afhængigheden, siger Sarah Thiele.

Men hvad er afhængighed? Er det, når man ryger en joint eller 20? Når man drikker sig i hegnet hver weekend? Eller hvis man gambler på alle Barcelonas fodboldskampe? Det spørgsmål har KABS Viden, Novavi og Center for Ludomani stillet de unge.

De unge er også blevet opfordret til at skrive et essay om deres løsningsforslag, og et dommerpanel udvælger efterfølgende de bedste, som efterfølgende bliver publiceret i Helse.

En overset gruppe – de pårørende unge 

122.000. Så mange børn og unge lever i hjem med voksne, der har et misbrug. Et problem, som også blev belyst til Ungdommens Folkemøde. 

Novavi Ung Revers, en del af en landsdækkende 4-årig indsats som Socialstyrelsen står bag, tilbyder behandlingstilbud til denne gruppe af børn og unge. De vil gerne sætte fokus på de store konsekvenser, det har for de unge pårørende til mennesker med misbrug.

– Vi vil gerne belyse, at mange af de her unge vokser op med en følelse af på en eller anden måde at være forkert. Mange får nemlig ikke koblet sammen, at det skyldes de omgivelser, de er vokset op i, siger Lone Schantz Andersen, psykolog hos Novavi Ung Revers og fortsætter:

– Vi vil gerne fortælle den udsatte unge, at det ikke er dig, der er noget galt med. Der er noget galt med de omgivelser, du er vokset op i. Så du reagerer i virkeligheden rigtig sundt og hensigtsmæssigt på noget, der var meget usundt og uhensigtsmæssigt rundt omkring dig. Samtidig er det svært at tale om sine forældres misbrug, da det ofte er skamfuldt og tabubelagt.

Alle har et ansvar

Novavi Ung Revers havde med workshoppen ”Hvordan kan du være med til at bryde tabuet?” fokus på, at alle har et ansvar for at hjælpe alle børn og unge, der har brug for det.

Meta Films kortfilm ”Næste Stop” blev vist på workshoppen. Filmen handler om en ung pige, der lever med en alkoholisk mor. Herefter blev der talt om filmen og lavet egne små film/billeder om, hvad der skal til for at bryde tabuet om alkoholmisbrug i familien ud fra temaer som:

Hvordan hjælper man en ven, der har det svært derhjemme?

Hvilke konsekvenser kan en svær opvækst have?

Og kan man gøre noget forkert, hvis man siger højt, at de drikker derhjemme?

Mønster i unges afhængigheder

Unge har generelt en større risiko for at udvikle afhængighed, fordi hjernen og centralnervesystemet først er færdigudviklet omkring 20-års alderen. Det gør det lettere for de unge at grundlægge dårlige vaner, og derfor er det vigtigt at oplyse og opmuntre til refleksioner over, hvad afhængighed er.

– Vi ser en stigning af unge, der får problemer med spil. Hele 48 procent af dem der er i behandling for spilafhængighed er under 30 år – en markant forandring i forhold til fordelingen på behandlingsstederne tidligere. 75 procent af de 15.000, der frivilligt har udelukket sig fra spil via Rofus-registeret, er også unge mennesker, siger Sarah Thiele og fortsætter:

– Tallene viser, at der helt klart er behov for større fokus på afhængighed blandt de unge.

Og det er ikke kun hos Center for Ludomani, at de ser en stigning af unge i behandling. Hos KABS, behandlingscenter for misbrugere, får de nemlig også flere indskrivninger af unge under 25.

– Vi kan se, at de unge er under et pres, og der er mere sårbarhed og tendens til, at de bliver stressede og kede af det. Jeg tror helt sikkert, der er en sammenhæng mellem det pres og stigningen af afhængighed på den ene eller anden måde, siger Kathrine Bro Ludvigsen, antropolog og specialkonsulent hos KABS og KABS VIDEN.

Evolutionen er skyld i at unge eksperimenterer

Unge har alle dage søgt grænser – og ifølge lektor og leder af Neuropsykiatrisk Laboratorium på Rigshospitalet, Gitta Wörtwein, er der en god evolutionær grund til, at teenagere er sensationssøgende. Det forklarer hun til Videnskab.dk.

– De unge har en stor opdagelsestrang; det har været en vigtig overlevelsesstrategi i fortiden. De skulle væk fra stammen og finde en anden end kusinen at parre sig med. Unge udviser denne adfærd på mange områder. Rusmidler er blot én af dem, forklarer Gitta Wörtwein.

Og faktisk viser et forsøg med rotter og kokain, at teenagehjerner er mere påvirkelige end voksnes hjerner. Det betyder, at teenagere har langt lettere ved at blive afhængige af rusmidler end voksne.

Forskerne fra Harvard Medical School i Boston gav i et forsøg henholdsvis voksne rotter og teenage-rotter kokain. Her var det tydeligt, at teenage-rotterne havde lettest ved at blive hooked og sværest ved at komme ud af afhængigheden igen.

Rotteforsøget fra USA beviser, hvad statistikkerne har vist i årevis. Jo tidligere, man eksperimenterer med rusmidler, der jo alle frigiver dopamin, desto større risiko er der for at hænge fast i et misbrug.

Nye perspektiver

Samarbejdet under Ungdommens Folkemøde mellem Center for Ludomani, Novavi og KABS Viden har også åbnet op for nye måder at anskue afhængighed på ude på behandlingsstederne. Som noget nyt, skal Center for Ludomani og KABS til at indgå et samarbejde.

– Vi vil gerne undersøge, hvor vores indskrevne brugere står i forhold til spil. Er der en forbindelse mellem stofbrug og spil, som vi overser i dag? På den måde åbner samarbejdet også op for nye perspektiver for vores eget system. Derfor er projektet til årets folkemøde inspirerende i mange henseender, siger Kathrine Bro Ludvigsen.