Virker det? Akupunktur mod AMD

Af: Øjenforeningen

Foto: Øjenforeningen

Når synet forringes, og øjenlægen siger, at der ikke er noget at gøre, er det helt forståeligt, at man kan lade sig lokke af lovprisninger for alternative behandlinger. Inden man kaster penge efter akupunktur, er det dog værd at sætte sig ind i, hvilken effekt, der kan forventes af behandlingen – og hvordan sygdommen vil udvikle sig, hvis ikke man gør noget.

Øjenforeningen modtager mange henvendelser fra folk, der gerne vil vide, om alternativ behandling af AMD virker.

Derfor har foreningen gennemgået nylige studier af effekten fra akupunktur og lysbehandling.

Gennemgangen viste desværre, at der ikke findes nogen tydelig effekt af alternative behandlinger.

For eksempel kunne man ikke påvise en sammenhæng mellem ændringer i synsstyrke og graden af tilfredshed med synskvalitet og akupunktur. Ej heller kunne det dokumenteres, at de alternative behandlinger har en effekt på sygdommens forløb.

Anke-punkter ved dokumentation af effekt

  • Ingen kontrolgruppe.
  • Ingen vurdering af sygdommens stadie.
  • For kort observationstid.

Den naturlige sygdomsudvikling

I det store Age-Related Eye Disease Study (AREDS) viste man, hvordan AMD-sygdommen udvikler sig, hvis ikke man gør noget.

Sygdommen blev inddelt i fem grupper, der afspejler, hvor langt man er i sygdomsforløbet: For hvert øje kunne man score et point for hhv. store druser og pigmentforandringer.

Pointsummen var et udtryk for en alvorlighed-score, der går fra nul (ingen store druser eller pigmentforandringer) til fire (store druser og pigmentforandringer) på begge øjne.

I AREDS-studiet fandt man også ud af, hvor stor sandsynligheden er for, at synet væsentligt forringes over tid. Er sygdommen fremskreden (score = 4), vil 43 pct. opleve, at synet forværres efter fem år. Er sygdommen i et tidligt stadie (score = 1) vil kun 3 pct. opleve en synsforværring i samme periode.

 


AMD-fakta:

AMD, alderspletter på nethinden, er den hyppigste årsag til nedsat syn i den vestlige verden.

Sygdommen påvirker den del af nethinden, hvor vi ser skarpt, og kan fratage os evnen til at læse og genkende ansigter.

Sygdommen findes i to former:

  • Tør AMD udvikler sig langsomt og kan ikke behandles. Man kan efter samråd med sin øjenlæge tage en kraftig vitaminblanding, der nedsætter sandsynligheden for, at sygdommen udvikler sig til den våde form.
  • Våd AMD starter altid som tør. Den våde form kan udvikle sig hurtigt. Hvis ikke den behandles, kan man på kun to uger gå fra at bevare sit kørekort til at skulle leve med svagsyn resten af livet. Våd AMD kan behandles med medicin, der sprøjtes ind i øjet.