Indsatser

Hjælp til rette tid og sted forudsætter, at man har viden og værktøj i orden…

Trygfondens akutlægehelikopter gør en forskel

Forventningerne er blevet indfriet: En evalueringsrapport dokumenterer, at forsøgsordningen med Trygfondens akutlægehelikopter har reddet liv.

Svært tilskadekomne patienter, der blev behandlet og fløjet med helikopteren til Rigshospitalet, havde en dødelighed på 14 %, mens de patienter, der tidligere blev kørt med ambulance til hospitalet, havde en dødelighed på 29 %.

Udover svært tilskadekomne patienter har Trygfondens helikopter også fløjet med patienter med blodpropper i enten hjerne eller hjerte.

For de svært tilskadekomne er transporttiden mere end to timer kortere i forhold til ambulancekørsel. Og for patienter med blodpropper i hjertet er der sparet 20 livsvigtige minutter ved at benytte sig af akutlægehelikopteren.

Evalueringen viser dog også, at patienter med blodprop i hjernen har haft længere tid til hospitalet med helikopter end med ambulance. Transporttiden har dog ikke haft negative konsekvenser for denne gruppe patienter. Der er registreret en tendens til lavere dødelighed blandt de patienter med blodprop i hjernen, der er transporteret med helikopter.

Trygfondens akutlægehelikopter har været i luften som et forsøgsprojekt siden maj 2010, hvor den har opereret i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Med evalueringen overdrager Trygfonden, der har skudt 63 millioner kroner i projektet, ordningen til Den Nationale Følgegruppe, hvor Sundhedsstyrelsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Danske Regioner sidder. Beslutningen om en landsdækkende helikopterordning er kommet på finansloven, og Trygfonden håber, at den viden, forsøgsprojektet har genereret, kan bruges fremadrettet til gavn for akutberedskabet i hele landet.

(Vi har billeder fra helikopterlægen fra artikel i tidligere nummer 5/2011)

Utilsigtede hændelser kan nu indrapporteres

Patienter og pårørende har nu fået mulighed for at indrapportere fejl og utilsigtede hændelser i et behandlings- eller sygdomsforløb. Hver dag er tusindvis af borgere i kontakt med sundhedsvæsenet, og langt de fleste kontakter forløber tilfredsstillende.

Men der sker fejl og utilsigtede hændelser – både hos egen læge, i hjemmeplejen, på sygehuset eller andre steder i sundhedsvæsenet. For at sikre, at medarbejderne i sundhedsvæsenet lærer af fejlene og de utilsigtede hændelser, er det vigtigt, at patienter og pårørende fortæller, hvad der er sket.

Patienter og pårørende kan indberette fejl og utilsigtede hændelser på Dansk PatientSikkerhedsDatabase: www.dpsd.dk.

Rapporten om den enkelte utilsigtede hændelse sendes til det sted, hvor den er sket. Her gennemgås oplysningerne, sådan at man fremover kan undgå at lave samme fejl. Rapporten sendes i anonymiseret udgave til Patientombuddet, som på landsplan samler og formidler viden om utilsigtede hændelser.

Er den utilsigtede hændelse sket på en skadestue, vil rapportens konklusioner gå videre til alle landets skadestuer med det formål at forebygge tilsvarende utilsigtede hændelser.

20 % fravælger screening for brystkræft

Alle 50 – 69-årige kvinder i Region Midtjylland får hvert andet år et tilbud om at blive screenet for brystkræft, men 20 % af kvinderne takker nej til tilbuddet.

Et ph.d.-forskningsprojekt skal nu kortlægge, hvorfor disse kvinder ikke ønsker at blive screenet. Formålet med forskningsprojektet er, at der fremover kan sættes ind med tiltag, der kan gøre screeningsprogrammet mere tilgængeligt for de kvinder, der nu fravælger screeningen.

Over 1200 kvinder dør årligt af brystkræft. Projektet støttes med en million kroner fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.