Motion forebygger hjernesvind

Med alderen sker der naturligt et svind af et særligt område af hjernen, hippocampus, på indersiden af tindingelapperne. Hippocampus har en afgørende betydning for indlæring og hukommelse.

Hos ældre, der ikke er særligt fysisk aktive, skrumper hippocampus cirka 1-2 procent årligt, men processen kan tilsyneladende bremses eller endda vendes om ved hjælp af motion.

For eksempel har et amerikansk studie for nylig vist, at tre raske 40 minutters-gåture om ugen er nok til at modvirke det aldersbetingede svind af hippocampus. I forsøget deltog 120 ældre uden demens, på gennemsnitligt 67 år, og de blev delt i to grupper: Den ene gik ture tre gange 40 minutter om ugen i et rask tempo, der gjorde dem let forpustede; den anden gruppe brugte en tilsvarende mængde tid på strækøvelser og let muskeltræning, der ikke gav særlig meget sved på panden. Alle deltagere blev hjernescannet flere gange i forløbet.

I gruppen med stræk- og muskeløvelser så man som forventet et svind i hippocampus på ca. 1,4 procent efter et år. Men i gruppen, der gik ture, sås en øgning af hippocampus’ størrelse på cirka 2 procent. Desuden kunne man konstatere en større mængde af en særlig vækstfaktor, BDNF, i blodet. BDNF er involveret i dannelsen af nye hjerneceller og deres indbyrdes forbindelser.

Konklusionen er, at gåture er et enkelt, overkommeligt og effektivt middel til at påvirke sit ‘hjernehelbred’ i gunstig retning og modvirke aldersbetinget forfald.

Kilde: Videnscenterfordemens.dk

Tegn på demens

Demens påvirker mennesker på forskellig vis. Ikke to sygdomsforløb er ens. Typiske tegn kan være:

• Hukommelse, koncentration, rumopfattelse, sprogfærdighed eller problemløsning begynder at svigte

• Svigtende overblik, svigtende initiativ, problemer med at finde de rigtige ord, finde vej eller løse praktiske opgaver

• Ændringer i humør eller temperament

Symptomerne bliver gradvist værre, og der kommer efterhånden nye oveni, der også forværres gradvist. Sygdommen påvirker i stigende grad hverdagen, også for de pårørende

Alle mennesker ændrer sig i takt med, at de bliver ældre. Man får måske lidt sværere ved at lære helt nye ting, eller man bliver knap så hurtig til at udføre forskellige opgaver. Det er dog vigtigt at skelne mellem normal aldring og sygdom. Hvis man oplever væsentlige ændringer i for eksempel hukommelse eller adfærd, er det vigtigt at søge læge,

blive undersøgt og få afklaret, hvad årsagen er

Kilde: Videncenterfordemens.dk – hvor du kan læse meget mere om demens.