Sådan ser du dit barns data om sundhed

Af: Sundhed.dk

Foto: Jakob Carlsen

På sundhed.dk kan du få et overblik over dit barns sundhedsdata.

Det gælder:

• dit barns vaccinationer

• dit barns medicinoplysninger

• log: hvem har kigget på mit barns data?

Du skal være opmærksom på, at du kun kan se disse data, hvis du har forældremyndigheden.

Din adgang til dit barns data ophører, når barnet er 15 år. Så får barnet nemlig sit eget NemID og kan selv logge ind på sundhed.dk og få adgang til sine sundhedsdata.

Dit barns vaccinationer

Du kan se dit barns vaccinationer på sundhed.dk, hvis barnet er under 15 år. Du logger på sundhed.dk med dit nemId, hvorefter du klikker på dit eget navn. Herefter dukker navnene på dine børn op, og du vælger da navnet på det barn, du ønsker at se vaccinationer på.

Dit barns medicin

Du har som forælder også mulighed for at få adgang til dit barns medicinoplysninger i Medicinkortet.
I Medicinkortet kan du få overblik over dit barns aktuelle medicin, afsluttede behandlinger og recepter to år tilbage.

Dit barns log

Du kan også se opslag foretaget af sundhedsfaglige, der via sundhed.dk har søgt oplysninger om eller justeret dit barns medicin, laboratoriesvar og e-journal. Det kan for eksempel være apotekspersonale, der tjekker recepter. Du kan se dit barns log i din egen log på sundhed.dk.

Hvilke sundhedsdata kan du ikke se?

Det er ikke alle sundhedsdata for dit barn, du kan se. Du kan bl.a. ikke se:

• dit barns journaler fra sygehuset

• laboratoriesvar

• billedbeskrivelser

• journaler fra praktiserende læge

• henvisninger.

Søg aktindsigt

Hvis du ønsker at se dit barns journaler fra sygehuset, skal du søge aktindsigt på sygehuset. Det kan du læse mere om på sundhed.dk.