Patientsikkerhed

Der er mellem 100.000 og 160.000 medicinrelaterede hos-pitalsindlæggelser i Danmark om året. Mange af dem kunne undgås, hvis lægemidlerne blev brugt bedre. På apoteket er det vores job at sikre medicinsikkerheden, og derfor er kontrol, sikkerhed og god rådgivning nøgleord hos os.

Forleden kom en far hen til apotekets kvikkasse for at købe hostesaft til sin datter på 9 år. Hun havde hostet meget i 14 dage i forbindelse med en forkølelse – og især om natten. Frem for straks at hente en flaske hostesaft, spørger jeg, om hun generelt har luftvejsproblemer, astma eller bronkitis. Faren fortæller, at hun har astma og får noget forebyggende medicin til inhalation. Og der er måske en forklaring. I forbindelse med infektioner i luftvejene vil astma-generne typisk blive værre, og der kan være behov for at bruge mere af den forebyggende astmamedicin. Faren udbryder straks, at lægen faktisk har nævnt det, men at familien har glemt det. Så aftalte vi, at det apparat, som datteren har derhjemme til at følge forandringer i lungekapaciteten, skal i brug igen. Familien fik nu målt datterens lungekapacitet, ført dagbog over resultaterne og fik en aftale med lægen om justering af medi-cindoserne, hvis fx lungefunktionen nedsættes i forbindelse med infektioner. Siden har familien fortalt, at de fik justeret medicindosis, og det fjernede datterens hoste.

Desværre sker det ofte, at astmapatienter må en tur på hospitalet, fordi de ikke får brugt deres astmamedicin rigtigt. Enten fordi sygdommen i perioder forværres eller fordi, de glemmer at bruge den forebyggende medicin systematisk og optimalt.

Du kan være med til at sørge for din egen medicinsikkerhed ved at være opmærksom på forandringer i din behandling. Kom bare ind og spørg, hvis du oplever noget usædvanligt i forbindelse med behandlingen.

Ved visse kroniske sygdomme kan man sagtens føle sig rask. Nogle vælger at stoppe behandlingen i utide, og andre glemmer en del doser. Mange er nemlig ikke klar over, hvorfor det er vigtigt at fortsætte med lægemidlerne, selvom ens symptomer er væk. Apotekets personale kan forklare konsekvenserne af at afbryde en behandling før tid eller at glemme doser.