Svimler det for dig?

Svimmelhed kan have mange årsager. Ikke sjældent frygter patienten en alvorlig diagnose, men de fleste patienter med svimmelhed lider af andre, og heldigvis fredeligere, tilstande, som denne klumme vil give et eksempel på.

En øresten?! udbryder min tænkte patient, en kvinde i 50’erne, i et tonefald, der ikke virker helt overbevist om doktorens evner.

Hun opsøger mig en mandag i vores akuttid med et problem, der har stået på i nogen tid. Hun fortæller, at hun pludselig bliver svimmel, dvs. får en fornemmelse af, at lokalet kører rundt, i anfald, der varer nogle minutter. Typisk kommer anfaldene, når hun drejer hovedet rundt, fx. når hun vender sig rundt i sengen.

Svimmelhed er sprogligt et bredt begreb; i medicinsk sprogbrug betyder det en fornemmelse af, at omgivelserne bevæger sig op og ned eller rundt i forhold til personen selv. Svimmelhed kan være ledsaget af andre symptomer såsom kvalme og ubehag.

Øresten uden sten

Én af de hyppigste årsager til karruselagtig svimmelhed er øresten.

Tæt på det indre øre findes balanceorganet, der er bygget op af tre væskefyldte buegange. På indersiden af disse buegange sidder nogle specialiserede celler, der ”føler” strømningen af væsken i buegangene og på den måde afgør hovedets placering. Prøv at lukke øjnene og spørg dig selv om, hvordan kroppen og hovedet vender – det ved du bl.a. fordi hjernen får hjælp af vores indbyggede gyroskop – balanceorganet.

Formodningen ved øresten er – for det vides faktisk ikke med sikkerhed – at små uklarheder flyder rundt i væsken i buegangene og påvirker balanceorganet, når hovedet pludseligt drejes fra side til side. Det giver anledning til anfald af pludselig og ofte ganske voldsom svimmelhed og ubehag.

Egentlige sten drejer det sig ikke om, men betegnelsen fænger bedre end det andet navn for sygdommen: BPPV – som direkte oversat betyder ”godartet anfaldsvis positions svimmelhed”.

Simpel øvelse – stor effekt

Tilstanden er helt ufarlig og forsvinder oftest med tiden, fortæller jeg den lettede patient. Hun kan prøve Epleys manøvre – den består af en serie bevægelser af kroppen og hovedet, der har til formål at ”centrifugere” ørestenene ned i områder af balanceorganet, hvor de ikke gør skade. Metoden blev første gang beskrevet af den amerikanske læge John Epley i 1980 – og er siden da brugt flittigt i den daglige klinik af både ørelæger og praktiserende læger.

Vi udfører øvelsen, som patienten så selv kan gentage derhjemme, og generne forsvinder ligeså pludseligt, som de er kommet.

Svimmelhed forsvinder naturligvis ikke altid så let, og derfor kan specialiserede undersøgelser hos ørelæge eller neurolog også komme på tale.

Epleys lille øvelse er et eksempel på, at helt simple tiltag nogle gange kan afhjælpe et stort problem – for uanset årsag er svimmelhed meget ubehageligt at opleve.

Holger kjær

Privatpraktiserende læge i det visionære Horsens Sundhedshus, som rummer en bred skare af behandlingsmuligheder fra psykoterapi til træningsfaciliteter.