Fra stress til nærvær

Jane Bækgaard. Holdningerne inden for sundhed er mangfoldige, og ikke alt kan bevises i store undersøgelser. Helse har derfor inviteretstærke personligheder til at komme med deres bud på sundhed og trivsel i 2024. I maj er det autoriseret psykolog Jane Bækgaard.

I disse tider kan vi let komme for langt væk fra os selv, fra vores indre kompas. For at bevare os fysisk, mentalt og følelsesmæssigt sunde, må vi skabe balance mellem ydre og indre opmærksomhed, samt mellem vores hoved og hjerte. Her sættes fokus på nærvær. Når vi er nærværende, er vi ikke stressede, da det ikke er muligt at fastholde de to tilstande samtidigt.

Nærvær opstår, når vi samarbejder med øjeblikket. Stress opstår, når vi modarbejder øjeblikket. Livet består af øjeblikke, hvorved den kvalitet, vi lægger i øjeblikket, er styrende for vores livskvalitet. Styrken er altid her og nu. Stress forårsages af at være ”her”, men at vi ønsker at være ”der”. Det skaber kropslige spændingstilstande i os og tager energien fra det nuværende øjeblik. 

Mange af de handlinger, vi foretager os, har et mål. Når det, vi foretager os, bliver det sekundære og målet det primære, skaber vi anstrengte øjeblikke. Vi venter så på, at det vi foretager os er overstået, så vi kan komme videre til det næste. Alt, hvad vi foretager os, kan gøres med energi og nærvær, hvor vi er i takt med os selv, eller i mentalt fravær, hvor vi er i utakt. Hvis vi mentalt i vores hoveder er forud for skridtene, vi tager med vores ben, går vi med risiko for at snuble. 

Vor tid er præget af megen gøren. Vi får meget mere fra hoved og hånd, når vi har væren i gøren. Når vi forlader vores væren, belaster det os, hvorimod vi beroliges, når vi har væren i vores gøren.

Vi kan have tendens til at adskille nydelse og ydelse, ”yde, før vi kan nyde”. Hvorfor ikke nyde og yde samtidigt? Vi venter på pause eller frikvarter, så vi slappe af og koble fra. Bag mange af vores gøremål kan ligge ønske om at få det overstået, for at kunne slappe af. Vi kan bevidst vælge at have glæde med i vores gøremål. 

Den hurtigste måde at ændre tilstand på, er at ændre åndedrættet. At ”tømme” os selv for luft, giver selvberoligelse. At trække vejret er så banalt for os, at vi oftest ikke tænker på det. Åndedrættet kan hjælpe os til at fastholde øjeblikket, da åndedrættet er den strøm, der forbinder krop og bevidsthed, hoved og hjerte. Skift i åndedrættet medfører skift i opmærksomhed. Vores åndedræt er under viljens kontrol, når vi er bevidst derom. Ved at trække vejret dybere og puste godt ud, evt. lukke øjnene et øjeblik, kan vi ændre vores tilstand fra stress til nærvær. 

Nærvær er en tilstand, vi skaber ved at være opmærksom. At være opmærksom er en færdighed, der kan øves og trænes ved at lade bevidsthed/nærvær strømme ind i det, vi gør. Måske spørge os selv: Hvad er der galt med dette øjeblik? Der er som regel kun noget galt, hvis vi har vores opmærksomhed et andet sted. Livet ­leves bedst her og nu.