Nye tænder

Vi starter alle sammen med et sæt mælketænder, som senere bliver skiftet ud med et sæt blivende tænder. Men hvis de blivende tænder ikke bliver, så er det tid til det tredje sæt tænder: Gebisset – eller proteser, implantater eller broer, som det rettelig hedder.

De fleste af os har ikke nævneværdige problemer med vores tænder, men Freddie Sloth-Lisbjerg oplever en stigende tendens til tandsygdomme blandt patienterne i sin klinik. Mange unge mennesker drikker rigtig mange søde læskedrikke, og med skruelåg på flasken kan indtaget strække sig over flere timer, hvor tænderne regelmæssigt bliver skyllet i de syre- og sukkerholdige drikke.

– Jeg har set i en undersøgelse, at vi i gennemsnit drikker 120-125 liter søde læskedrikke om året. Selv drikker jeg ikke ret meget af det, og det er der også mange andre, der ikke gør, men til gengæld er der så nogen, der drikker rigtig meget. Der er en social slagside, men generelt er mundhygiejnen ikke så god, som vi selv går og tror, siger Freddie Sloth-Lisbjerg, praktiserende tandlæge og formand for Tandlægeforeningen, med henvisning til DSI’s rapport om tandsundhed i Danmark.

Problemerne bliver generelt større med alderen, og hvis mundhygiejnen ikke er i top, kan de udvikle sig så meget, at det på et tidspunkt bliver nødvendigt at fjerne en eller flere tænder. Der er også nogle enkelte, der fra naturens side er sådan disponeret, at de har meget svært ved at beholde deres tænder hele livet igennem. Det ses eksempelvis ved aggressiv paradentose, hvor tænderne simpelthen falder ud af munden på patienterne.

Tænderne har mange funktioner

Bispens gips-gebis. Det er næsten til at knække tungen på, og endnu værre bliver det, hvis man ikke har nogen tænder i munden. Vores tænder betyder nemlig meget for fonetikken – altså måden vi taler på. Uden tænder kan det komme til at lyde som om, man har en varm kartoffel i munden. Tænderne er også vigtige for os i sociale sammenhænge, og så er tandtabet ofte er forbundet med smerter. Mangler man mange tænder, er der risiko for, at ernæringen bliver dårligere. Rugbrød og grove grøntsager er sværere at tygge end vaniljeis og yoghurt.

Alligevel kan det være svært at komme af sted til tandlægen, når tiden er. Freddie Sloth-Lisbjerg har haft en patient, som tog mod til sig i tre år, inden hun endelig blev klar til at få lavet kunstige tænder. Men der er ingen grund til at vente så længe, for generelt er behandlingen smertefri og resultatet overordentligt tilfredsstillende.

Gode og smertefri løsninger

Der er rigtig mange og gode behandlingsmuligheder, hvis man har mistet en eller flere tænder.

– Vi har almindeligvis mellem 28 og 32 tænder, afhængigt af om visdomstænderne er til stede eller ej, og vi kan egentligt godt klare os med en eller to mindre, så hvis det ikke generer på andre måder, behøver vi ikke at gendanne de tabte tænder, fortæller Freddie Sloth-Lisbjerg.

Havde de mistede tænder en vigtig funktion, eller er der tale om mange tænder, kan man få dem erstattet med enten en protese, et implantat eller en bro. De nye tænder bliver tilpasset så nøjagtigt, at det er svært at se forskel på patienternes egne tænder og de nye. Freddie Sloth Lisbjerg har sågar en patient, som ikke har fortalt sin ægtefælle, at hun har fået lavet nye tænder.

Funktionsmæssigt fungerer det tredje sæt tænder også rigtig godt.

– Mange skal lige vænne sig til at have de aftagelige proteser i munden og at få dem gjort rene. Implantater og broer bliver hurtigt en naturlig del af patienten, og generelt har jeg ikke indtryk af, at de tænker over ændringen i det daglige. Der er nogle minimale forskelle. Eksempelvis sidder et implantat helt fast i munden, mens vores naturlige tænder kan bevæge sig en lille smule, forklarer Freddie Sloth-Lisbjerg.

Generelt er glæden over at få et flot smil igen dog langt den største ændring for patienterne.

Hvad er hvad?

Protese
En protese eller unitor er det, mange tænker på, når de taler om et gebis. Proteser er aftagelige, enten med en hel tandrække eller en delprotese med tre, fire, fem eller flere tænder. Protesen sidder ikke fast, og du skal tage den ud for at rengøre den. Hvis der er tale om en delprotese, sidder den fast på de andre tænder ved hjælp af små metalhægter. Der er en risiko for, at metalhægterne han forårsage et uhensigtsmæssigt slid på de raske tænder. Er der tale om en helprotese, er det hele tandrækken i enten over- eller underkæben, som erstattes af en protese. I de tilfælde kan protesen sættes fast med små trykknapper, som sættes fast i kæbeknoglen, så den kommer til at sidde stabilt i munden. Ved helproteser er der en risiko for, at kæben skrumper, så protesen skal tilpasses eller måske erstattes efter fem til ti år.

Prisestimat: 5.000-6.000 kr. for en helprotese. 8.000-10.000 kr. for en delprotese. Delprotesen er teknisk sværere at fremstille.

Bro
En bro kan erstatte en eller flere tænder, men sjældent en hel tandrække. Broen udgøres dels af det rette antal kunstige tænder og dels af et lille stativ, som fastgøres på nabotænderne til begge sider. Nabotænderne skal slibes, for at man kan sætte broen ordentligt fast, og det gøres kun nødigt, hvis tænderne ellers er sunde og raske. Der er lidt styrkeforskel mellem de ægte tænder og broen, men det er ikke noget generelt generende.

Prisestimat: 12.000-15.000 kr.

Implantat
Ved et implantat fastgøres en lille skrue i kæben som en kunstig tandrod, herpå fæstnes et mellemstykke og til sidst en krone. Det er en metode, som gerne vælges, når der skal erstattes en enkelt eller få tænder, og nabotænderne i øvrigt er fine.

Prisestimat: 16.500-20.000 kr.

Der er store forskelle på priserne for tandbehandlinger i Danmark, da tandlægerne er privatpraktiserende og selv fastsætter deres priser. Evt. indledende behandlinger, bedøvelser mv. forud for de kunstige tænder er ikke medregnet i de angivne prisestimater.

Angsten skal respekteres

Hjertet banker. Åndedrættet bliver hurtigere og hurtigere. Sveden sprænger frem på en kold pande. Angsten for tandlægen kan ikke ignoreres, når den først er der, men næsten alle tandlægeklinikker har i dag en bred palet af metoder til at hjælpe patienter, så angsten ikke behøver at stå i vejen for den rigtige behandling.

Har du ikke været til tandlæge i mange år, og frygter du oplevelsen, så spørg dig for i din omgangskreds efter anbefalinger, og ring til tandlægen og bestil tid til et besøg i klinikken, hvor du kan møde tandlægen, uden at skulle åbne munden, før du føler dig klar. Aftal hele tiden, hvad der skal ske, og aftal evt. et signal til, at tandlægen skal stoppe sin behandling, hvis du får brug for en pause. Tandlæger er i dag rigtig gode til at lægge smertefri bedøvelser, så du behøver ikke at mærke noget som helst.