Sind: At leve er at lære

Viden har først egentlig værdi, når det anvendes. Mange mennesker ønsker at tilegne sig viden blot for at tilegne sig den. De tænder så at sige på at vide mere. Dette gør dem ikke nødvendigvis klogere. De ved bare en masse.

Det handler om at tilegne sig viden, der kan og ønskes anvendt. For der oplever vi virkelig værdien af, hvad vi ved,  når vi kan omsætte vores viden, koble den med anden eller andres viden og skabe nye og bedre ting og oplevelser. Viden skal tilegnes med et formål.

Folkeskolen oplever store problemer med skolebørns indlæring. En af årsagerne efter min mening er, at der er for meget fokus på blot at undervise eleverne, frem for at inspirere dem til at lære (selv). Når elever er inspireret og altså personligt interesseret i at lære, optager de viden nemmere og bedre, end hvis de blot bliver undervist i det, der for dem nu måtte være det næste i pensum.

Men at leve er at lære, vi lærer hele tiden, men vi er måske ikke altid bevidst om alt det, vi lærer. At opbygge erfaring er jo at lære. Også at finde andre og bedre måder at gøre tingene på.

Vi ved mere, end vi ved

Livet er et gør-det-selv-projekt, mange skal bare halvvejs igennem det, før de opdager det. Nogle gange er det  rigtigt sundt at stoppe op og reflektere over alt det, vi faktisk ved og har lært og tænke over, hvordan vi kan bruge  noget af denne viden på at forbedre eller nyde vores liv endnu mere.

Vores liv bliver dog ikke bedre, bare fordi vi lærer en masse. Livet bliver bedre og nemmere at leve, når vi anvender vores viden målrettet hen imod at opnå det, vi ønsker eller den måde, vi gerne vil leve vores liv.

Flere studier viser, at et menneskes viden kan inddeles i aktiv og passiv viden. Aktiv viden er det, vi umiddelbart kan formulere omkring et emne.

Passiv viden er det, vi ved, men i selve øjeblikket ikke ved, at vi ved. Vores aktive viden udgør en sjettedel, mens den passive altså udgør fem gange så meget. Den passive viden kan aktiveres og på den måde blive gjort  værdifuld. Som coach arbejder jeg med at aktivere menneskers passive viden og på den måde få dem til at opdage, hvor mange ressourcer de faktisk allerede har i forhold til at opnå deres mål.

At vide og gøre noget

Så mit råd til dig er: Aktiver din passive viden, og sæt det i en brugbar kontekst, forbind den så at sige på en ny måde, så den får ny og forbedret værdi for dig. Derfra kan du bedre se, om du stadig mangler at lære noget i  forhold til det, du vil opnå eller udføre.

Tænk over, at det at aktivere og bruge viden, jo også er at lære.

At leve er at lære, men at anvende viden giver os et klogere og bedre liv, der giver mere mening. Eller sagt på en  anden måde: Viden uden handling er stilstand. Handling uden viden kan skabe kaos. Men viden og handling skaber fremdrift og mening.

MARK ANTHONY

Mark Anthony er Motivationsekspert og en af Danmarks mest brugte foredragsholdere. Mark har arbejdet med  motivation og coaching i 15 år og holdt foredrag for 150.000 mennesker i ind og udland. Læs mere om Mark på www.markanthony.dk