Angst tog kontrollen

Tina Hemdorff var en helt almindelig kvinde. Mor til en lille datter, gift og med fast arbejde. Men en dag overmandede angsten hende.

En dag, mens Tina er på arbejde i den dagligvarebutik, hvor hun har været ansat i flere år, hører hun, at der har været røveri i en anden butik i byen. Hun bryder sammen. Græder og ryster. Hun bliver sendt hjem fra arbejde og forsøger at ringe til sin far for at fortælle, hvad der er sket, men igen og igen tager gråden over.

– Jeg havde været udsat for et røveri et halvt år tidligere, men jeg synes egentligt, at jeg havde haft det ok. Jeg var selvfølgelig forskrækket på dagen, men jeg kom på arbejde igen dagen efter, og jeg syntes ikke, at det var noget, der gav mig problemer, fortæller Tina Hemdorff.

Men det nye røveri genkalder den angst, hun havde følt, da hun stod over for røverne seks måneder tidligere, og nu kan hun ikke længere styre den.

– Jeg græd, jeg rystede, jeg sov ikke om natten og jeg blev ved med at se røveriet for mig. Det var som at være i det igen, bare nogen kiggede på mig. Når jeg var alene hjemme, så jeg røverne alle vegne. De var uden for mine vinduer, og de var efter mig. Jeg vidste godt i mit hoved, at sådan var det ikke, men følelsen var så overvældende, at jeg ikke kunne fungere.

Gennem sin arbejdsgiver kom Tina Hemdorff i kontakt med psykoterapeut Lene Jensen Visbech, der arbejder med ISTDP eller intensiv dynamisk korttidsterapi, som det også kaldes. Lige nu vinder den terapiform frem i Danmark. Elad Jair Chone er uddannet psykolog og både udfører og underviser i ISTDP.

– Der er evidens for, at ISTDP er virksomt i forhold til depressive lidelser, bipolar lidelse (tidligere kaldet manio-depressiv, red.), social fobi, generaliseret angst, panik angst, personlighedsforstyrrelser, bulimi, anoreksi, somatoforme lidelser (symptomer som smerter, træthed, kraftløshed og angst for sygdom, der ikke kan forklares medicinsk, red.), stof-afhængighed, patienter med flere mislykkede terapier (såkaldt behandlingsresistente patienter), og for mange patienter med “uforklarlige medicinske forstyrrelser”, siger Elad Jair Chone, som blandt andet bruger ISTDP i hans arbejde med voldelige mennesker i organisationen Dialog mod Vold. Men han mener også, at ISTDP i høj grad er effektiv i forhold til “mindre problemer” såsom almindelige relationsvanskeligheder, handlingslammelse, nedtrykthed og mestring af temperament i tilspidsede situationer.

En værdifuld alliance

I korte træk går terapiformen ud på, at terapeuten spejler alle klientens reaktioner med henblik på at opløse de vaner og forsvarsmekanismer, som forhindrer klienten i at mærke de følelser, der ligger begravet i kroppen. Derigennem bliver det muligt for klienten at bearbejde sine problemer.

– Det er en meget krævende terapiform, og den kræver utroligt meget af både klienterne og mig som terapeut, siger Lene Jensen Visbech. Hun har uddannet sig gennem Det Danske Davanloo Institut og er løbende på kurser i ISTDP i både Canada, Italien og USA, hvor der også arbejdes med terapiformen. Terapiformen blev udviklet i 60’erne af Dr. Habib Davanloo ved McGill Universitetet i Canada, og gennem omfangsrigt videomateriale og forskning er resultaterne blevet dokumenteret og metoderne finpudset.

Alt det vidste Tina Hemdorff ikke noget om, da hun blev henvist til Lene Jensen Visbech. For hende var det afgørende, at hun havde tillid til den, der skulle hjælpe hende.

– Trygheden bliver alfaomega, når alt andet i ens liv er kaos. De første gange var det meget grænseoverskridende, men jeg følte mig fuldstændig tryg i det rum, Lene havde skabt, siger Tina Hemdorf og Lene Jensen Visbech bekræfter:

– Når jeg skal have en klient i et terapiforløb, er det afgørende, at jeg får lavet en god alliance med klienten fra starten. Det kan virke meget konfronterende hele tiden at skulle svare på spørgsmål om sine handlinger, tankemønstre, forsvarsmekanismer og vaner. Min klient skal være sikker på, at alt hvad jeg gør og siger er for at hjælpe. Er der ikke tillid og samarbejde, kan jeg ikke opnå de gode resultater, siger Lene Jensen Visbech.

Tina Hemdorff var også i kontakt med sin egen læge. Han tilbød hende antidepressiver.

– I starten af forløbet var jeg rigtig tit hos Lene, så jeg havde allerede været hos hende et par gange, inden jeg kom til min egen læge, og jeg kunne allerede mærke, at det virkede med den behandling. Derfor sagde jeg nej til antidepressiver, og min læge bakkede heldigvis også op. Allerede efter et par måneder var jeg klar til at arbejde på deltid igen.

Et morderisk raseri

Et af de emner, som Tina Hemdorff skulle tale med Lene om, var hendes følelser i forhold til røverne.

– Jeg har altid haft svært ved at vise følelser, så det var meget overvældende at skulle sidde og tale om mit had til røverne. Jeg havde jo nærmest lyst til at slå dem ihjel, fortæller Tina Hemdorff. Det er hårde ord fra en konfliktsky kvinde, der langt oftere har undveget en konflikt end insisteret på, hvad hun mente var ret og rimeligt.

– Men jeg følte, at de havde taget mit liv fra mig, og jeg havde lyst til at gøre det samme mod dem, siger hun ærligt.

Netop det med at komme i kontakt med sin vrede er en af de aspekter, som ISTDP arbejder meget med. Ifølge teorien har vi alle oplevet at være så vrede på vores forældre i løbet af barndommen, at vi har haft lyst til at slå dem ihjel. Den følelse bliver hurtigt overtaget af sorg ved tanken om at skulle undvære sin mor eller far og efterfølgende skyld over at have tænkt tanken. Det er disse gamle følelser, som gemmes væk i den ubevidste del af vores personlighed og kan komme til udtryk i kroppen som symptomer eller adfærd i vores nutidige liv. Det kan eksempelvis vise sig ved hovedpine, muskelsmerter, søvnforstyrrelser, ondt i maven og andre fysiske symptomer. Ved at finde ind til dette morderiske raseri, som vi alle gemmer, og opleve skylden og smerten over at være vred på dem vi elsker, er det muligt at få en ny kontakt med vores egne følelser, og vi skal ikke længere være bange for, hvad vi rummer – eller bruge energi på at gemme vores følelser væk. Det er gennem denne proces, at klienterne oplever at deres symptomer aftager eller helt forsvinder.

Lever livet igen

Efter et par måneder var det også blevet tid til, at Tina skulle lære at være alene hjemme igen. Det startede med små intervaller på bare en halv time, hvor hendes mand gik en tur. I dag er behandlingen ved Lene Jensen Visbech afsluttet, og Tina Hemdorff kan igen være alene hjemme.

– Jeg kan stadig mærke angsten, men jeg har fået nogle redskaber, så jeg ved, hvad jeg skal gøre og hvordan jeg skal håndtere den, så den ikke får magten over mig, fortæller Tina Hemdorff.

Udover at hun nu ikke længere er styret af angsten, så har hun også fået nye redskaber til at sige fra, hvis nogen overskrider hendes grænser.

– Jeg har altid været konfliktsky. Hvis jeg har fået skæld ud af nogen, så har jeg taget det meget personligt. Jeg kan stadig godt mærke, at det er uvant for mig, men hvis nogen opfører sig uretfærdigt overfor mig, så siger jeg fra, siger en glad Tina Hemdorff, som også har en glad mand.

– Da det var værst, kunne jeg ikke holde ud, at han holdt om mig, men gennem forløbet har jeg fået det godt med den fysiske kontakt igen, og han siger, at han har fået en gladere kone end nogensinde før. Vi har fået snakket om en masse ting, som vi ellers aldrig havde fået snakket om, og vi er kommet stærkere ud på den anden side, slutter Tina Hemdorff.

 

Hvad er ISTDP?

Bogstaverne dækker over Intensiv Short-Term Dynamic Psykotherapy. Intensiv dækker over, at samtalerne skal foregå på regelmæssigbasis, gerne hver uge. Short-Term dækker over, at effekten af samtalerne hurtigt viser sig i klienternes liv, Dynamic henviser til metoden, hvor klientens psykiske problemer viser sig i dynamikken mellem klient og terapeut, og derfor kan problemerne bearbejdes direkte i den relation. Terapiformen kaldes dynamisk, fordi den bruger ubevidste processer hos klienten som en medspiller i terapien. Terapiformen skaber adgang til de ubevidste ressourcer, så gamle negative erfaringer ophører med at skabe problemer for klienten.

Terapiformen kaldes også for intensiv korttids dynamisk psykoterapi.

Se mere på www.istdp.dk